Malingsbo-Kloten – friluftsliv året runt

Malingsbo-Kloten bjuder på stora områden med skogar, sjöar och vattendrag. Här finns något att göra under alla årets månader. Du kan bada, rida, fiska, paddla, jaga, campa, åka skidor, cykla, åka skridskor, spela minigolf, plocka bär och svamp eller vandra i skogen, här finns hundratals kilometer med leder och stigar.

En sjö med helt stilla vattenyta, en granskog speglas i vattnet.

Stillhet och lugn vid en av sjöarna i Malingsbo-Kloten. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Under vintern finns mycket att göra. Du kan till exempel ta en tur på skidor, åka skridskor eller ägna dig åt pimpelfiske på någon av områdets många sjöar. På våren, sommaren och hösten kan du vandra längs olika leder. Ett exempel är att vandra längs Bruksleden mellan Malingsbo och Örtjärnen. Det är en cirka 14,5 kilometer lång vandring som går genom ett böljande skogslandskap. Passa då också på att plocka med dig svamp och bär.

Om Bruksleden Länk till annan webbplats.

Fiskekort

Om du vill fiska så finns det särskilda regler att följa och du måste köpa ett fiskekort.

Om fiske och fiskekort på Sveaskogs webbplats Länk till annan webbplats.

Malingsbo-Kloten ligger i tre län

Naturområdet Malingsbo-Kloten är med sina 50 000 hektar det största skyddade området i landet utanför fjällen. Malingsbo-Kloten delas av tre län; Västmanland, Dalarna och Örebro. I Västmanland och Örebro kallas Malingsbo-Kloten för ett naturvårdsområde, i Dalarna för naturreservat.

Om Malingsbo-Kloten på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats

Om Malingsbo-Kloten på Länsstyrelsen Örebros webbplats

Naturen

Om du fick chansen att titta ner på området från ovan, skulle du se ett böljande landskap med stora skogar, sjöar och åar. På gränsen till Dalarna, nordväst om Riddarhyttan, kan du besöka Timmeråsarna som med sina 331 meter över havet är länets högsta punkt. Här och var finns öppna landskap där jordbruk bedrivs. Vid dessa platser kan du fortfarande höra sånglärka, gulsparv, stare och andra fågelarter som trivs i det öppna odlingslandskapet.

Vattendragen myllrar av liv

Hedströmmen rinner genom området och har i alla tider varit viktig för de människor som har bott och verkat i området. Längs med ån finns lämningarna efter flera hyttor och smedjor. I Håltjärnsbäcken finns en av länets få förekomster av flodpärlmussla och här finns också öring. Det är en garanti för att flodpärlmusslan ska kunna leva kvar i bäcken, eftersom musslans larver lever en del av sitt liv på öringens gälar. Här och på flera andra platser i området finns även flodkräfta.

Andra fiskar som finns här är stensimpa och den ålliknande fisken bäcknejonöga. Den leker i rinnande vatten under några dagar i maj och juni då vattentemperaturen har passerat minst + 7,5 grader. Fåglar som trivs vid vattendragen är bland annat forsärla och strömstare.

I bäckarna och vattendragen i området finns också många olika insekter. Vid klara och forsande bäckar flyger olika slags trollsländor, bland annat blå jungfruslända, stenflodtrollslända och den stora kungstrollsländan. I några av vattendragen finns de sällsynta vattenlevande insekterna bäckbuksimmare och gråvingad källbäckslända.

Sällsynta svampar, mossor och lavar

I Jerån, Hedströmmen och Klockarbotjärnsbäcken växer den sällsynta lilla mossan timmerskapania. Den växer på små trädstammar och stamdelar som har fallit och regelbundet sköljs av bäckens vatten. I vissa av skogarna i Malingsbo-Kloten finns hotade och sällsynta svampar, mossor och lavar som till exempel kortskaftad ärgspik, lunglav och garnlav och på liggande trädstammar vedtrappmossa och svamparna gränsticka och stjärntagging.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i Malingsbo-Kloten!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • göra åverkan på mark eller växtlighet till exempel genom att gräva upp örter, fälla levande eller döda träd eller skada levande träd genom att bryta kvistar,
  • medföra lös hund på badplatser och andra anläggningar eller på spår och leder,
  • framföra snöskoter eller annat översnöfordon annat än på särskilt markerade skoterleder,
  • framföra motorbåt annat än på anvisade sjöar samt att där framföra motorbåt med högre fart än fem knop med undantag för särskilt anvisade områden för vattenskidåkning,
  • framföra bil eller annat motordrivet fordon annat än på vägar som är upplåtna för sådan trafik. (Vägar som inte är upplåtna är markerade med förbudsskylt),
  • ställa upp husvagn över natt annat än på anvisade platser och då högst i två dygn,
  • tälta under längre tid än två dygn på samma plats,
  • göra upp öppen eld annat än på anvisade och särskilt iordningställda eldplatser,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommuner: Fagersta och Skinnskatteberg. Naturreservatet ligger också i Örebro och Dalarnas län.

Skyddat år: 1981.

Areal: 49 970 hektar varav 8 524 hektar i Västmanland.

Förvaltare: Sveaskog AB.

Hitta hit

Bruksleden går genom naturreservatet.

Malingsbo-Kloten ligger 5 kilometer söder om Fagersta och 1 mil nordväst om Skinnskatteberg.

Från Fagersta: Kör från Fagersta på väg 68 mot Örebro. Sväng höger vid skylt "Kopparberg". Kör cirka 5 kilometer så kommer du fram till reservatet som då ligger på båda sidor om vägen.

Från Skinnskatteberg: Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Kopparberg. Kör cirka 5 kilometer. Sväng vänster vid skylt "Kopparberg" och "Örebro". Sväng höger nästan direkt vid skylt "Kopparberg". Kör cirka 5 kilometer så kommer du fram till reservatet som då ligger på båda sidor om vägen.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss