Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gnien – vita svanar och svarta tärnor 

Gnien är en av länets finaste fågelsjöar och ett populärt utflyktsmål. Från fågeltornet har du bra utsikt över vattnet och strandängarna. Du kan här se många olika fågelarter under hela året, men missa inte det mäktiga skådespelet när sångsvanarna flyttar förbi under framför allt våren!

En fågel med oval kropp och gulaktig näbb sträcker sin långa hals på ett fält av grönt gräs.

Sångsvan vid Gnien. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Till Gnien kommer du främst för att titta på fågel, men det är under delar av året också tillåtet att fiska i sjön om du löser fiskekort. Närheten till Ramnäs gör området lätt att nå, till exempel med cykel eller bil. Från parkeringsplatsen intill väg 668 går en bred, grusad stig över betesmarkerna och in i skogen. En bit in i grenar sig stigen. Går du till vänster kommer du snart till ett picknickbord. Väljer du istället att gå till höger kommer du till en bred spång med räcken som leder ut till fågeltornets nedre plan. På våning två finns ett rum som skyddar dig mot väder och vind och högst upp ett plan med picknickbord där du får den bästa utsikten över sjön och strandängarna.

Fågelskyddsområde

Gnien är ett fågelskyddsområde. Det innebär att du inte får besöka vissa delar av området under tiden från 15 mars till 15 maj (vatten) eller 15 mars till 15 juli (strandängar). Däremot är det tillåtet att besöka fågeltornet och att åka båt eller paddla kanot genom reservatet under dessa tider.

Vad som gäller exakt för Gnien finns att läsa under informationen om Djur- och växtskyddsområden på vår sida om skyddad natur.

Detaljerad information om fågelskyddsområden

Naturen

Vid Gnien vidgar sig Kolbäcksån och blir till en sjö. Vattenspegelns bredd ändras efter hur mycket vatten som flödar ner mot Mälaren. Normalt brukar det vara högst flöden om våren och lite lägre under sommarhalvåret, då kor och hästar betar på strandängarna. Att strandängarna svämmar över gillas av många fåglar. Under vår och höst rastar mängder av svanar, änder och vadare i Gnien. Många fåglar väljer också att stanna i området för att ruva på ägg och föda upp ungar. Några exempel på dessa fåglar är årta, skedand, småfläckig sumphöna, kornknarr, storspov, svarttärna och gulärla. Har du tur kan du få syn på en havsörn som spanar över våtmarkerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • beträda det landområde som framgår av bilaga 1 under perioden 15 mars – 15 juli. Förbudet omfattar inte fågeltornet samt spången ut till tornet,
 • vistas inom det vattenområde som framgår av bilaga 1 under perioden 15 mars - 15 maj. Förbudet gäller inte genomfart utan uppehåll inom allmän farled,

Bilaga 1 till beslut om bildande av naturreservatet Gnien Pdf, 825.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 • cykla eller rida,
 • göra upp eld,
 • avsiktligt störa djurlivet, t ex genom att förfölja fåglar, klättra i boträd eller föra bort ägg,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • skada vegetation t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla eller bortföra insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • anbringa tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 1985 och reviderat 2008

Areal: 237 hektar (158 hektar land och 79 hektar vatten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Gnien ligger 3 kilometer norr om Surahammar. Kör från Surahammar på väg 66 mot Fagersta. Sväng vänster vid skylt "20 Hallstahammar". Kör cirka 1 kilometer på väg 668. Parkeringen ligger på höger sida.

För att komma till Gniens västra del fortsätter du på väg 66 i ytterligare 1,5 kilometer från korsningen. Sväng vänster vid skylt "6 Elingbo". Nu ligger Gnien på vänster sida av vägen. Kör 1,2 kilometer så kommer du fram till en informationstavla på vänster sida.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss