Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skommarmossen – spår av skogsbrand 

Skogen i Skommarmossen har brunnit flera gånger och här kan du se spåren efter bränderna. Till exempel är barken längst ned på många stora tallar svart och bränd. Den största branden i området inträffade år 1914.

Nederdelen av en trädstam som har brunnit, lingonris och mossa på marken. Foto Ulrika Mogren

Tall som blivit bränd i en skogsbrand. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Naturreservatet består av myrar och tjärnar med skog däremellan. I skogen finns många gamla tallar, där barken bär svarta spår av de skogsbränder som drabbat området under historiens lopp. I delar av reservatet finns nästan bara lövträd, något som också är vanligt några år efter en skogsbrand. Så en utflykt till Skommarmossen kan kanske ge en uppfattning av hur naturen kan se ut om 100 år i det område mellan Sala och Ramnäs som drabbades av den stora skogsbranden år 2014.

Marken mellan myrarna är svårframkomlig och vild, här finns många stora stenblock som inlandsisen har placerat huller om buller. Det finns en orangemarkerad slinga runt om i naturreservatet som är 1,2 kilometer lång men ingen anlagd stig, så du får tar dig fram över stock och sten och fuktiga myrar.

Naturen

Inom området finns flera olika myrar och tjärnar. En stor del av skogen i området har vuxit upp efter de skogsbränder som inträffade åren 1914 och 1932. Du kan se spår av bränder i hela området av till exempel brända stubbar och gamla tallar med bränd bark som överlevt skogsbränderna. Här finns även områden med mestadels lövträd, så kallade lövbrännor. Det är vanligt att det är lövträd som asp och björk som är de första träden som börjar växa igen efter en skogsbrand.

Ovanliga och hotade arter som har hittats här är dropptaggsvamp, aspgelélav och rostlummermossa som är en art som vanligtvis förekommer på högfjället och är sällsynt i södra Sverige.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • cykla eller rida i terrängen,
 • skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt, till exempel genom att insamla växter, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • fånga, döda eller bortföra djur, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 • införa nya växt- eller djurarter i området,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2008

Areal: 137 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Skommarmossen ligger 1,5 mil sydsydväst om Skinnskatteberg. Kör från korsningen av väg 233 och Centralvägen i Skinnskatteberg mot Västerås. Kör 2 kilometer. Sväng höger vid skylt "Uttersberg 8" och "Köping 41". Kör 15 kilometer på väg 250 till Karmansbo. Sväng höger vid skylt "Näverkärret 15". Kör 6 kilometer. Sväng höger in på en mindre grusväg. Kör cirka 1 kilometer. När du kommer fram till en vändplan så finns det en parkering och du är inne i reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss