Jägaråsen – kunglig ås vid Mälaren

Jägaråsen är ett populärt naturområde för promenader intill Mälaren och det ligger väldigt nära Kungsör. Åsen är välbevarad och har en intressant kulturhistoria med spår från de senaste 500 åren. Här finns flera stigar som du kan vandra på, besöka labyrinten drottning Kristinas ridbana, Aludden, Fiskarhällen eller bara gå omkring i området och hitta ditt eget smultronställe.

Stenar lagda i ett labyrintmönster på marken.

Drottning Kristinas ridbana. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

På åsens krön hittar du drottning Kristinas ridbana. Det är en labyrint som enligt sägnen använts av drottningen under hennes vistelse i kungsgården som fanns här, men brann ner år 1822. Bredvid labyrinten finns en gammal grop som användes för att fånga varg. Här har du en fantastisk utsikt över ett öppet landskap med ekar, Mälaren och Kungsör. Denna plats tilltalade även kung Johan III som på 1580-talet lät påbörja byggandet av ett slott. Pengarna räckte inte till och idag finns bara en åttkantig grop kvar.

Jägaråsen är en del av en långsträckt rullstensås. Här finns många stigar som du kan vandra på, och eftersom du befinner dig på en ås är vissa stigar backiga. Ta gärna en promenad till Fiskarhällen eller Aludden och njut av de vackra vyerna över Mälaren.

Naturen

På åsens krön växer tall och i övriga delar växer mest lövträd som ask, ek, lind och bok. De grova och ihåliga ekarna och lindarna som finns i området är en viktig livsmiljö för många insekter och fåglar som hittar sin mat- och boplats här. Här trivs skalbaggar som läderbagge, brun guldbagge och gammelekklokrypare. Det finns även många olika fåglar i området som bland annat mindre flugsnappare, rosenfink, stenknäck och mindre hackspett. På våren lyser blå- och vitsippor i backarna. I området finns också mindre vanliga arter som bland annat laven parknål, och svamparna tallticka och oxtungsvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • cykla eller rida annat än på befintlig bilväg,
 • tälta längre tid än ett dygn,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 2006

Areal: 73 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Jägaråsen ligger 400 meter norr om Kungsör. Du kan enkelt ta en promenad hit eller cykla.

Gå eller cykla från korsningen Drottninggatan och Kungsgatan i centrala Kungsör: Följ vägskylt "13 Köping". Gå/cykla 150 meter. Följ vägskylt "250 Fagersta" åt höger. Välj trottoaren på höger sida. Gå/cykla på bron över Arbogaån och fortsätt över järnvägen. Efter cirka 30 meter kommer en grusväg på höger sida, följ den i cirka 10 meter och sen till vänster. Fortsätt i 150 meter så kommer en väg på vänster sida som leder fram till en parkering. Här finns en informationstavla som visar stigarna i naturreservatet.

Med bil: Kör från Kungsgatan i Kungsör. Kör på väg 250 mot Fagersta/Köping. Kör över Arbogaån och järnvägen. Kör 700 meter. Sväng höger vid skylt "Jägaråsen 3". Kör 150 meter på Fogdegårdsvägen. Sväng vänster. Kör cirka 900 meter. På höger sida av vägen finns en parkering och en informationstavla.

Med buss: Åk med linje 550B till hållplats Borgvik eller Norra Kungsladugård.

Busstidtabell finns på VL:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss