Jägaråsen – kunglig ås vid Mälaren

Jägaråsen är ett populärt naturområde för promenader intill Mälaren och det ligger väldigt nära Kungsör. Åsen är välbevarad och har en intressant kulturhistoria med spår från de senaste 500 åren. Här finns flera stigar som du kan vandra på, besöka labyrinten drottning Kristinas ridbana, Aludden, Fiskarhällen eller bara gå omkring i området och hitta ditt eget smultronställe.

Stenar lagda i ett labyrintmönster på marken.

Drottning Kristinas ridbana. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

På åsens krön hittar du drottning Kristinas ridbana. Det är en labyrint som enligt sägnen använts av drottningen under hennes vistelse i kungsgården som fanns här, men brann ner år 1822. Bredvid labyrinten finns en gammal grop som användes för att fånga varg. Här har du en fantastisk utsikt över ett öppet landskap med ekar, Mälaren och Kungsör. Denna plats tilltalade även kung Johan III som på 1580-talet lät påbörja byggandet av ett slott. Pengarna räckte inte till och idag finns bara en åttkantig grop kvar.

Jägaråsen är en del av en långsträckt rullstensås. Här finns många stigar som du kan vandra på, och eftersom du befinner dig på en ås är vissa stigar backiga. Ta gärna en promenad till Fiskarhällen eller Aludden och njut av de vackra vyerna över Mälaren.

Naturen

På åsens krön växer tall och i övriga delar växer mest lövträd som ask, ek, lind och bok. De grova och ihåliga ekarna och lindarna som finns i området är en viktig livsmiljö för många insekter och fåglar som hittar sin mat- och boplats här. Här trivs skalbaggar som läderbagge, brun guldbagge och gammelekklokrypare. Det finns även många olika fåglar i området som bland annat mindre flugsnappare, rosenfink, stenknäck och mindre hackspett. På våren lyser blå- och vitsippor i backarna. I området finns också mindre vanliga arter som bland annat laven parknål, och svamparna tallticka och oxtungsvamp.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • cykla eller rida annat än på befintlig bilväg,
 • tälta längre tid än ett dygn,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 2006

Areal: 73 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen