Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ramnässkogen – skog och myr inpå knuten

På gångavstånd från Ramnäs ligger detta stora och omväxlande naturreservat. Reservatet passar utmärkt för en söndagsutflykt med matsäck eller varför inte ta en joggingtur längs ett upplyst elljusspår? Under sensommar och höst kan du finna och plocka både bär och svamp i området och trots att området ligger intill en tätort kan du både finna ro och få tillfällen till fina naturupplevelser.

Öppen myr kantad av träd

En del av Ramnässkogen. Foto: Henrik Berg.

Friluftsliv

I Ramnässkogen finns ett elljusspår och flera promenadvänliga skogsvägar som kan bjuda in till besök. Genom naturreservatet går även en gammal banvall och vid Långmossen, på banvallens norra sida, finns ett gammalt banvaktarboställe. Här kan du fortfarande se husgrunder, stenmurar och trädgårdsväxter som minner om den tid då banvaktaren bodde här och vakade över järnvägen mellan Ramnäs och Tillberga.

Naturen

Ramnässkogen består till största delen av äldre barrskog. Allt från frodig granskog med blåsippa och ormbär till torra tallskogar med renlav och lingon. Här finns även våta sumpskogar, mossar med träd och två stora öppna myrar, Stormossen i nordost och Älgmossen i söder. På mossarna kan du med lite tur se orre och trana. Lite här och var i skogen finns både liggande och stående döda träd. Dessa gör att både hackspettar och vissa speciella svampar och mossor trivs i området. Några exempel är spillkråka, laxticka, ullticka och grön sköldmossa.

Vid en plats längs elljusspåret växer Surahammars kommuns största samling av den fridlysta och ovanliga mosippan. Växten blommar tidigt om våren med stora, vita och rosa blommor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar eller block,
 • framföra eller ställa upp motordrivet fordon och släp annat än på befintlig skogsbilväg eller parkeringsplats,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • permanent markera spår.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande, där deltagarantalet överstiger 200 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 2018

Areal: 267 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Till Ramnässkogen som ligger omedelbart öster om Ramnäs kan du nå antingen till fots eller med cykel från samhället. Enklast är att följa Åshammarvägen förbi Bäckhammarskolan och vidare österut. Passera järnvägsövergången och gå in på elljusspåret vid kraftstationen.Med bil nås området via väg 668 mellan Ramnäs och Virsbo. Cirka 1 kilometer norr om Ramnäs, vid skylt ”Västerfärnebo 22” tar du av till höger (om du kommer söderifrån), in på Fläckebovägen. Kör 300 meter. Sväng höger in på en skogsbilväg. Kör 2 kilometer i östlig riktning tills du kommer till en trevägskorsning. Här finner du besöksparkeringen på höger sida.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss