Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vitmossen – en rofylld plats för fågelskådning

Vitmossen kännetecknas av lugn och ro och den karga mossen är hem för olika djur. Ta med dig fika och en kikare så har du god chans att få syn på de många fåglar som trivs här. På hösten finns det både svamp och bär att plocka, bland annat hjortron och tranbär.

Bild från marken upp mot kronan på en tall.

Foto: Ylva Norén

Friluftsliv

Vid parkeringen finns en informationstavla och härifrån går en ringlande stig som tar dig fram till reservatet. Det är blött, så ett par gummistövlar är att rekommendera. Om du är uppmärksam märker du två jättelika tallar vid sidan av stigen. Dessa är mycket gamla och brukar kallas för Kungen och Drottningen. Väl framme i reservatet möts du av en nästan helt öppen mosse med bara enstaka tallar och björkar. Det är en vacker vy av det karga slaget. I den fridfulla miljön kan du känna doften från myren och få känna lugn för en stund.

Vitmossen är också ett bra besöksmål om du är intresserad av fåglar för här finns det många olika arter att hålla utkik efter. Ljungpiparnas typiska läte och lärkornas drillande hörs oavbrutet och har du tur kan du få syn på fiskgjusen som glider fram över området. Hösten bjuder även på svamp- och bärplockning och på vintern kan du åka skidor över myren.

Naturen

Reservatet består av en mosse, omringad av skog. Fåglarna använder området både för att leta mat, bygga bo och de arter som flyttar söderut på hösten kommer hit för att mellanlanda. Några arter som du kan stöta på är sånglärka, storspov, enkelbeckasin, törnskata, dubbeltrast, rödvingetrast, rödhake, koltrast, svarthätta, grönsiska och järnsparv. Även större djur som älg, rådjur och hare trivs i skogen och på mossen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan, berghällar, block eller motsvarande,
  • skada vegetationen till exempel genom att plocka eller gräva upp växter, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fånga, döda eller bortföra djur, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller snitsla spår,
  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2013

Areal: 174 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Vitmossen ligger 1,5 mil sydväst om Sala. Kör från rondellen vid Lärkans sportcenter i Sala. Följ skylt för väg 256 mot Västerås. Kör 8 kilometer. Sväng höger vid skylt "Sätra Brunn". Kör 3,8 kilometer. Sväng höger vid skylt "Sätra Brunn 2". Kör 4,2 kilometer. Sväng vänster vid skylt ”3 Fläckebo”. Kör 900 meter. Sväng vänster vid skylt ”Naturreservat Vitmossen”. Kör fram till en parkering. Från parkeringen till reservatsgränsen är det en promenad på cirka 500 meter.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss