Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svartberget – från kalkbrottets botten till bergets topp

Svartberget bjuder på ett dramatiskt landskap med stigar som tar dig upp och ned för branta, mossklädda bergssidor. Här kan se du spår efter den tid när kalk och järnmalm bröts i området. Leta dig fram på stigarna genom den täta skogen och upplev både kalkbrottets botten och toppen av Svartberget.

Ett berg med en öppning in i berget, en liten stig leder fram till öppningen, skog utanför.

Foto: Ylva Norén

Friluftsliv

Här är skogen tät och trolsk, och på sina ställen svår att ta sig fram i. Ett enklare sätt är att följa Bruksleden som passerar genom reservatet. På flera ställen kan du se lämningar efter dagbrott från den tid när kalk bröts här. Att följa stigen ned till kalkbrottets botten är en mäktig upplevelse. Du kan också se ruinen efter en gammal kalkugn. I den brändes kalkstenen till kalk som sedan användes vid tillverkningen av järn. Här finns också gruvhål där järnmalm bröts. Som kontrast kan du gå högst upp på Svartberget där du har fin utsikt över landskapet runt omkring. Det är tillåtet att rida på vissa markerade stigar.

Naturen

Marken i naturreservatet innehåller mycket kalk. Det gör att ovanliga växter trivs här, till exempel murruta och backskafting. Här finns också olika orkidéer och mossor som gillar kalk, till exempel kruskalkmossa. Skogen består mest av gran , men i gläntor, längs stigar och på kalkbrottens bottnar växer även skogsalm och lönn. Fåglar som bivråk och mindre flugsnappare har setts i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • göra upp eld,
 • rida annat än på anvisad stig markerad på karta i beslutet för naturreservatet,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande fåglar,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller orienteringskontroll,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • framföra motordrivet fordon med undantag för parkeringen,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRidled Ridled

Fakta

Kommun: Fagersta

Skyddat år: 1983, ombildat och utvidgat 2003

Areal: 21 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bruksleden går genom naturreservatet.

Svartberget ligger 3 kilometer sydväst om Fagersta. Kör från Fagersta på väg 68 mot Örebro. Kör cirka 3 kilometer. Sväng höger vid skylt "66" och "Ludvika". Sväng höger nästan direkt, vid skylt "Hedkärra 1" och mot golfbanan. Kör cirka 1,9 kilometer och sväng höger. Mitt emot ridskolan ligger naturreservatet Svartberget, som har parkering på vänster sida.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss