Jonhagen – lövskog granne med golfbana

OBSERVERA! Med anledning av den afrikanska svinpesten finns vissa restriktioner i naturreservatet.

 

Jonhagen höjer sig som en skogsklädd kulle i det öppna landskapet i dalgången vid Hedkärra. Till stora delar omgivet av en golfbana. Här växer en skog med inslag av träd som lind och lönn och buskar som bland annat hassel, något som är ovanligt i denna del av länet.

Grusväg som går i kanten av en skog, en bänk i bakgrunden.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

I området finns flera stigar och körvägar. De används mest av golfare och av de som sköter om golfbanan under golfsäsongen. I området kan du se spår efter den medeltida gården Västra Mårviken i form av en husgrund med spisröse, en uthusgrund, källargrund och odlingsrösen runt husgrunden.

Naturen

Marken i naturreservatet innehåller mycket kalk. Det gör att träd och buskar som annars är ovanliga i området trivs här. Här växer en lövskog med björk, lind och lönn. Det finns även gott om hasselbuskar. I skogsbrynen kan du se druvfläder, skogsolvon och hägg. Här finns även många olika fåglar, bland annat mindre hackspett, stjärtmes, rosenfink och grönsångare. I området finns också många olika växter, bland annat hässlebrodd och lundstjärnblomma.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp eller plocka, ris, örter, mossor och lavar,
  • avsiktligt störa djurlivet eller genom ovarsam framfart skada vegetationen,
  • framföra motordrivet fordon annat än vad som anges i naturreservatets skötselplan,
  • cykla,
  • göra upp eld,
  • tälta,
  • medföra okopplad hund,
  • rida,
  • snitsla spår eller anordna orienteringstävling.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Fagersta

Bildat år: 1999

Areal: 10 hektar

Förvaltare: Fagersta kommun

Hitta hit

Jonhagen ligger 3 kilometer sydväst om Fagersta.

Med cykel: Bredvid väg 68 finns en cykelbana som gör att du kan cykla från Fagersta.

Med bil: Kör från Fagersta på väg 68 mot Örebro. Kör cirka 3 kilometer. Sväng höger vid skylt "66" och "Ludvika". Sväng höger nästan direkt, vid skylt "Hedkärra 1" och mot golfbanan. Vid Marviken finns möjlighet att parkera bilen och härifrån följer du en markerad stig till naturreservatet. Det går även bra att parkera bilen vid den badplats som ligger i södra delen av Hedtjärnen och går sen på en markerad stig fram till naturreservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss