Fröbenbenningmossen – kärr
med många olika mossor 

Fröbenbenningmossen är ett våtmarksområde. Här är det blött och inte speciellt besöksvänligt för människor – däremot trivs många olika sorters mossor här. 

Halvöppen skogsmark, träd och mossa på marken.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Här gör du ett besök på naturens villkor. Det finns inga anlagda stigar i området och det är fuktigt och blött, så glöm inte gummistövlarna om du åker hit. Det finns inte någon parkering i anslutning till reservatet, du får parkera vid en skogsväg och gå cirka 500 meter.

Naturen

Fröbenbenningmossen är trots sitt namn ingen mosse utan ett kärr. Skillnaden mellan kärr och mosse är att kärret får sitt vatten från regn och snö, samt att det rinner dit från omgivande marker. Mossar får bara sitt vatten från regn och snö. Här är det fuktigt och blött, vilket gör att många olika mossor trivs. Bland annat kan du se purpurvitmossa, blek skedmossa och päronsvepemossa. Det finns även gott om rostfärgade vitmossor som praktvit­mossa, röd glandvitmossa och tallvitmossa. Växter som finns här är bland annat dvärglummer och hirsstarr.

Kärret lutar lite och det gör att vatten som rinner samlas i sänkor. I sänkorna växer bland annat snip, vitag och storsileshår. Mellan sänkorna finns höjder med torrare tuvor och här växer tall, gråal samt glasbjörk. I de öppna delarna av naturreservatet växer bland annat trådstarr, blåtåtel och pors. Du kan även se orkidén ängsnycklar i området.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • föra cykel,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga och samla in ryggradslösa djur (evertebrater).

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 1937

Areal: 5 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen