Ormdalen – trollskog och porlande bäckar 

Mossklädda bergssidor, porlande vatten och en otämjd natur hittar du i Ormdalen. Gå längs Ormdalsstigen eller vik av stigen för egna upptäckter och äventyr i den gamla, orörda skogen.

En träspång som går i en skog, växter och träd intill spången.

Spång i Ormdalen. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Genom naturreservatet går en 1,5 kilometer lång stig, som är en del av Ormdalsstigen. Stigen går längs med en ringlande bäck omgiven av branta, mossklädda bergssidor. Vid den lilla skogstjärnen Ormputten finns en rastplats med eldplats och vindskydd. Här passar det bra att njuta av din matsäck och av stillheten.

Naturen

I Ormdalen är det grönt och frodigt. Skogen består av äldre granskog och blandskog. I de fuktigare delarna finns både lövsumpskog och gransumpskog. Här växer svampar, lavar och växter som är typiska för gamla skogar där inget skogsbruk bedrivs.

Bäckarna och de djupa dalarna med branta bergssidor gör luftfuktigheten hög. Det innebär att mossor som är känsliga för uttorkning trivs här. På liggande trädstammar växer arter som stubbtrådmossa, vedsäckmossa och purpurmylia. På klippväggar och stenblock har ovanliga och hotade arter påträffats, som till exempel skogstrappmossa och bokfjädermossa. Bokfjädermossa har bara hittats på ett annat ställe till i länet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • utöva bergsklättring,
 • framföra motordrivet fordon,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • cykla eller rida,
 • tälta längre tid än två dygn,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • elda annat än på särskilt iordningställd eldplats,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2013

Areal: 35 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Ormdalen ligger 1 mil nordväst om Skinnskatteberg. Baggå ligger 1 mil nordväst om Skinnskatteberg. Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Kopparberg. Kör cirka 5 kilometer. Sväng vänster vid skylt "Kopparberg" och "Örebro". Sväng höger nästan direkt vid skylt "Kopparberg". Kör cirka 5,4 kilometer. Sväng vänster vid skylt ”Ormdalens naturreservat”. Kör cirka två kilometer fram till reservatets parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss