Kråkebo - en höjd vid en sjö

I Kråkebo trivs hackspettar och bäver. Området består till största del av Boberget som ligger intill Hörendesjöns nordvästra strand.

En sexuddig stjärna har målats på en tall med skrovlig bark

Gränsmarkering målad på en tall. Foto: Länsstyrelsen.

Friluftsliv

Naturreservatet ligger en smula avsides och är inte helt lätt att ta sig till. Det nås enklast via en traktorväg som går söderut från vägen mot Kråkebo by. I området finns sedan en cirka 1200 meter lång stig som tar dig fram till Hörendesjöns strand. Här erbjuds du en fin utsikt över sjön. Trots närhet till gårdar och åkermarker är känslan av vildmark närvarande i området.

För den som har båt går det även bra att ta sig till naturreservatet över sjön. Eller med skidor eller skridskor när isen bär under vintern.

Naturen

Naturreservatet utgörs till större delen av en tydlig bergshöjd strax sydväst om byn Kråkebo. Höjden, som kallas Boberget, sluttar brant ner mot Hörendesjöns nordvästra strand. Nästan hela området består av äldre barr- och blandskog. Längst upp på höjden finns hällmarkstallskog med inslag av riktigt gamla tallar. Döda träd och träddelar finns lite här och var i området. Det blir till nytta för många olika slags växter och insekter.

Vid Hörendesjöns steniga stränder kan du under sommaren stifta bekantskap med drillsnäppan, en vadarfågel som trivs i just sådana miljöer. Här i strandkanten kan du även se tydliga gnagspår efter bäver. Andra arter du kan stifta bekantskap med i Kråkebo är mindre hackspett och spillkråka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och stenblock,
  • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
  • plocka, gräva upp eller skada svampar, lavar, mossor, örter eller andra växter, med undantag för plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för enstaka individer för artbestämning,
  • framföra och ställa upp motordrivet fordon och släp.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår,
  • utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.
  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande där deltagarantalet överstiger 200 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 2024

Areal: 8,2 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Från Västerfärnebo. Åk väg 256 mot Norberg. Efter cirka 8 kilometer, ta av på mindre väg mot Nyhyttan. Cirka 1,3 kilometer in på Nyhyttanvägen sväng vänster mot Kråkebo och kör ytterligare cirka 500 meter där bilen kan parkeras. Härifrån får du följa en markerad led fram till naturreservatet. Vandringen är cirka 500 meter lång.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss