Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Boberget – böljande hällmarker och branta sluttningar 

I Bobergets naturreservat finns både glesa tallskogar och frodiga granskogar. Gamla, döende och döda träd får finnas kvar för att sedan brytas ned i naturens egen takt, utan inblandning av människan. Dessa gamla träd är hem för olika insekter, svampar och lavar.

Skog, grön mossa på marken och på en stor sten i vänstra delen av bilden.

Sluttning i Boberget. Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Uppe på Boberget breder lavmattor ut sig över mjuka hällar. Bland ljung och lingonris växer gamla tallar. Här kan du ströva runt och njuta av naturen. I området finns inga anlagda stigar och bergets sluttningar är branta på sina ställen, så det kan vara svårt att ta sig fram som besökare. Skogsvägarna fram till naturreservatet är inte heller tillgängliga för bilkörning. 

Naturen

Boberget täcks av gammal tallskog med lavklädda hällar och mossiga sänkor. Bergets sluttningar är branta och med stora stenblock där både gran och tall växer. Skogen har varierande ålder men här finns gott om gamla, döende och döda träd där olika insekter, svampar och lavar trivs. Några exempel är garnlav, tallticka och vedtrappmossa. I nordvästra delen av naturreservatet finns en våtmark, Vitmossen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2015

Areal: 12 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bergby, Boberget, Ljusberget och Tjuvberget. Dessa fyra reservat ligger 2 mil norr om Sala. Kör från rondellen vid Lärkans sportcenter i Sala. Följ skylt "Saladamm". Kör cirka 900 meter på Silvermyntsgatan. Sväng vänster vid skylt "Saladamm" och kör över järnvägen. Kör 22 kilometer så ligger reservaten ett par hundra meter in i skogen på höger sida av vägen. Reservaten har ingen parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss