Jan-Olsskogen – en skog med sällsynta svampar

I Jan-Olsskogen tar du dig fram i skogen bland höga barrträd och mysiga gläntor. I den här skogen trivs inte bara naturälskande människor utan även många ovanliga svampar, mossor, lavar och insekter.

Skog med en mossig sten i förgrunden.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Om du vill vandra i en skog med vildmarkskänsla är det här platsen för dig. Här finns inga anlagda stigar, men det finns en skogsväg som går genom en del av området som du kan gå på. Sväng av vägen och fortsätt din vandring i den gamla skogen. Här finns många trevliga platser för att sitta ner på en stock eller sten i en glänta och njuta av lugnet. Om du har tur kanske du får se en älg eller hjort röra sig genom skogen. På marken kan du se tydliga spår av vildsvinens bökande. Kommer du hit under sommaren eller hösten är det lätt att fylla korgen med bär eller matsvamp.

Naturen

Orörda skogar med döda träd och våtmarker är viktiga för många växter, svampar och djur som har svårt att överleva i skogar där modernt skogsbruk bedrivs. Jan-Olsskogen är en gammal barrskog som har fått utvecklats på naturens eget vis, det har gjort att det finns träd i varierande ålder och gott om döda träd i olika stadier av nedbrytning. De döda träden innehåller ett myller av liv, allt från lavar, mossor, svampar till insekter. Bland annat växer de hotade svamparna rosetticka, vågticka och luddticka i området. Här finns också brunpudrad nållav och vedtrappsmossa. Några av de fågelarter som du kan se i Jan-Olsskogen är tretåig hackspett, tjäder, bivråk och pärluggla.

Naturreservatets natur är omväxlande med små bergshöjder och hällmarker, gläntor och kärr. I området finns den fuktiga Älgmossen, en tallmosse som doftar av växten skvattram. Håll utkik efter den lilla orkidén knärot som har vita, håriga blommor. Knäroten föredrar gammal skog och klarar sig inte om skogen avverkas.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • göra upp eld,
 • cykla eller rida annat än på befintliga skogsbilvägar,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande fåglar,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommuner: Surahammar

Skyddat år: 2002

Areal: 181 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen