Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långviken - ströva på stiglösa hällmarker

Lavklädda hällar och raka trädstammar

Ett böljande hällmarkslandskap i Långvikens naturreservat. Foto: Markus Rehnberg

Ett liten bit söder om Trummelsberg ligger naturreservatet Långviken. Här trivs tjädrar och flera ovanliga svampar i det nästintill stiglösa landskapet.

Friluftsliv

Det finns få vägar och stigar i Långviken. Du tar dig enklast hit från Trummelsberg genom att följa Bruksleden söderut. Denna etapp av leden går igenom reservatets nordöstra delar. Skogen runt leden är strövvänlig, så det är lätt att vika av och på egen hand uppleva området. Utöver Bruksleden och ett par informationsskyltar som berättar om naturreservatet, finns här inga andra iordningställda stigar eller anläggningar.

I närområdet finns ett par skogsbilvägar. De är normalt försedda med vägbommar och oftast inte åtkomliga för eventuellt bilburna besökare. Men om du har en cykel eller vill promenera kan du på så vis ta dig fram till Långviken.

Natur

Namnet på reservatet kommer från den vik av sjön Stora Kedjen som bär samma namn och som gränsar mot området i norr. Där i norr sluttar marken kraftigt ner mot Långvikens öppna vatten. I sluttningen trivs en del asp och björk bland gran och tall. Ovanför branten tar ett småkuperat barrskogslandskap vid. Här växlar naturen mellan torra hällmarker och betydligt fuktigare stråk. I området finns även två lite större myrar.

På hällmarkerna där det växer tall och renlavar kan du med lite tur se eller höra tjäder, som med bullrande vingslag tar sin tillflykt djupare in i skogen. Här och var på marken ligger döda träd och grenar. På de dessa växer flera ovanliga arter, till exempel de båda svamparna rynkskinn och ullticka samt vedtrappmossa. På marken kan du finna ovanliga arter som lever tillsammans med gamla barrträd och som är beroende av ostörda naturförhållanden. Det gäller till exempel svampen grangråticka och den lilla orkidén knärot.

Ullticka

Ulltickan är en svamp som växer på undersidan av liggande döda stammar av gran, en så kallad låga. De rödbruna fruktkropparna kan breda ut sig över långa sträckor och kan hittas på en och samma granlåga i ett par år innan den slutligen försvinner.

Ulltickan förekommer i barrnaturskog och hittas främst på grövre granlågor i en relativt tidig nedbrytningsfas. Tickan växer på stockar där barken finns kvar och där de fortfarande ligger något upplyfta från marken på grova grenar.

I Västmanland finns ullticka i flera av länets barrskogsreservat, som bland annat här i Långviken.

En markliggande gran med uppsprickande bark.

Ullticka. Foto: Markus Rehnberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta
  naturföremål såsom berghällar och block,
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för båttrafik,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada
  vegetation eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att elda död ved, insamla örter,
  gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för
  husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för enstaka
  individer för artbestämning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Fagersta

Skyddat år: 2022

Areal: 102 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet ligger strax söder om Trummelsberg. Du når det lättast på de skogsbilvägar som går söderut från Trummelsberg. Du kan härifrån även följa Bruksleden som går igenom naturreservatet. Det är en vandring på cirka två kilometer som går både längs skogsbilväg och på leder i skogsmark.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss