Kuggenäs – hassel och nattviol vid Hjälmaren

I Kuggenäs möts du av ekar, lindar, hassel och andra lövträd. Här kan du vandra på stigar eller gå omkring på egen hand bland träden. Under våren blommar vitsippor och andra vårblommor och på sommaren sprider nattviolen sin väldoft under ljumma kvällar.

Stenar som sticker upp ur en sjö, några lövträd som står längs stranden syns i kanten av bilden.

Utblick över Hjälmaren från Kuggenäs. Foto: Kristina Hanson

Friluftsliv

I naturreservatet finns många fina platser där du kan stanna, sätta dig ner och blicka ut över Hjälmaren. I strandskogen kanske du kan höra hackspettar leta mat i de gamla träden eller se spår av bäver i form av fällda träd. Tänk på att visa hänsyn till boende och de fiskare som har sina båthus i området.

Natur

I Kuggenäs växer det mest gammal lövskog av ek, lind, alm, asp och hassel, men här finns även gamla tallar och granar. Här och var öppnar skogen upp sig i ljusa och blomsterrika gläntor. På träden trivs olika slags svampar, så kika gärna lite extra på grova träd och liggande stammar. Har du tur kanske du får syn på kandelabersvampen eller svampen med det udda namnet biskopsmössa. Många insekter trivs bland de levande och döda lövträden och i håligheter bygger gärna den stora bålgetingen sitt bo. Insekterna får akta sig så att de inte bli mat till den mindre hackspetten. På våren blommar vitsippor, blåsippor, nunneört och storrams. Nattviolen är vanlig och sprider sin väldoft över området under ljumma sommarkvällar.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan, berghällar, block eller motsvarande,
 • skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved eller plocka mossor och lavar. Förbudet gäller inte bär och matsvamp för husbehov,
 • fånga, störa, döda eller bortföra djur. Förbudet gäller inte fredande mot mygg eller andra stickande insekter,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • framföra motordrivet fordon,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande,

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande. 

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2017

Areal: 35 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen