Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Virsboåsen – en ås med resliga tallar

I utkanten av Virsbo, intill Kolbäcksån, hittar du Virsboåsen. På åsen växer skog med många mycket gamla och riktigt stora tallar. Här kan du gå på stigar som delvis löper längs med ån, slå dig ner och njuta av utsikten över vattnet och kanske ta dig ett dopp.

En ås där det går en stig. Höga tallar på sidan.

Högresta tallar på åsens krön. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

I området finns flera stigar på sammanlagt cirka 3 kilometer, de flesta är ganska enkla att ta sig fram på. Stigarna löper delvis på en rullstensås längs med Kolbäcksån. I sydöstra delen över Brännmossen finns en spångad led. Den binder ihop stigarna på åsen och den stig som finns nära tätorten i den södra delen. På åsen, nära vattnet, finns en liten sandstrand med badmöjlighet och en eldstad där du kan grilla. Strax norr om sandstranden finns en smal bro som tar dig över en bäck och vidare norrut i reservatet.

Naturen

Den största delen av naturreservatet består av myrmarker men en del av Strömsholmsåsen sträcker sig in i området. På åsen växer gammal skog gammal och här kan du hitta flera riktigt höga tallar. På en del av träden växer tallticka, en art som trivs på gamla tallar. Här på åsen går det att hitta den mycket sällsynta växten ryl och den ovanliga svampen bombmurkla.

Du kan se och höra fåglar året runt i Virsboåsen. Under våren och sommaren kan du bland annat höra storspov spela över reservatets våtmarker och längs strandkanterna trivs drillsnäppa. På vintern är det tystare området, men i skogarna trivs både tofsmes och stjärtmes.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • framföra motordrivet fordon på annat än befintlig väg och i vatten,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp
  för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår,
 • tälta eller förankra båt mer än ett dygn samt ställa upp husbil, husvagn eller annat fordon över natten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Surahammar och Fagersta

Skyddat år: 2020

Areal: 57 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Virsboåsen ligger precis i norra kanten av samhället Virsbo. Du som vill besöka området kan antingen utgå från småbåtshamnen som ligger i slutet av Karlsgatan. Ett annat alternativ är att du följer Bruksvägen genom samhället. Kommer du söderifrån sväng vänster in på Vattenverksvägen. Kör cirka 350 meter till en vändplan där du kan parkera din bil.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss