Virsbo-Näs – gammelskog med spännande svampar

Ute på näset i Virsbosjön ligger naturreservatet Virsbo-Näs. Här möts du av en liten men naturskön skog som ger en känsla av vildmark. Du kan njuta av höga tallar eller ta en avkopplande paus vid det ljusa lövskogskärret. I området trivs svampar som lever på döda träd och på marken växer gott om örter och olika bär.

I kanten mellan skog och vatten

I öster gränsar reservatet mot Virsbosjön. Foto: Jacob Rudhe

Friluftsliv

I området finns inga anlagda stigar så här får du vandra din egen väg genom markerna. Området passar väl för en tur under sensommaren och hösten då reservatet är rikt på både bär och svamp. Om turen är med dig kan du möta den lilla sparvugglan. Kanske sitter den uppflugen i någon grantopp och spanar ut över området.

Naturen

Vid Virsbo-Näs möts du av en gammal barrblandskog där granar härskar. Träd i flera generationer ger en variationsrik och öppen skog. Förutom gran finns här också rikligt med tall, björk och klibbal. Området är platt och det går fint att vandra runt mellan träden. På marken växer i huvudsak blåbär- och lingonris, men lite här och var kan du hitta iögonfallande växter så som svart trolldruva och ormbär.

I Virsbo-Näs har skogen fått stå orörd under lång tid. Det har bidragit till att det också finns gott om döda och döende träd som har fått brytas ner i naturens egen takt. Det har gjort så att flera ovanliga och hotade arter trivs. Här kan du till exempel hitta brunpudrad nållav som trivs i skrymslen vid basen av gamla träd. Här finns svamparna gräddticka och kötticka som lever på döda barrträd. I blötare delar blir luftfuktigheten hög vilket skapar bra förhållanden för olika slags mossor. I reservatet trivs till exempel grön sköldmossa vilkens gröna sporkapsel kan liknas vid en liten böna.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 2019

Areal: 12 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen