Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älgberget – gammal orörd granskog

Här möts du av vildmarken och får se hur en skog ser ut som inte är påverkad av modernt skogsbruk. Älgberget är ett bergigt område med gammal granskog och stenblock. Området är intressant om du vill uppleva en lugn och orörd skogsmiljö, även om det är svårtillgängligt!

Tät granskog, stenar med grön mossa på.

Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Det går inte att köra bil fram till reservatet, utan du får vandra längs en skogsväg i cirka fyra kilometer innan du är framme. I naturreservatet finns inga anlagda stigar. Men om du vandrar bland träden kanske du har turen att få syn på en älg eller några andra av skogens invånare.

Naturen

I naturreservatet växer mest gran som har börjat växta helt på naturlig väg och som inte är planterad av människan. Skogen i området är mycket gammal. Äldst är träden i den östra sluttningen på Lilla Älgberget, som redan på 1940-talet sades vara runt 120 år gamla. Det växer även lövträd, mest asp och vårtbjörk men även enstaka sälg. Här får döda träd ligga kvar på marken och brytas ned i naturens egen takt, vilket många olika arter av svampar och insikter gillar.

Det finns ovanliga och hotade arter i området och några är brandticka, vedtrappsmossa, liten blekspik och taigakvastmossa. Brandticka är en orangeröd färgklick i skogen. Oftast finns svampen på liggande döda granstammar, men den har även hittats på tall, björk och asp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • göra upp eld,
 • cykla eller rida,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, markeringar eller permanent snitsla spår,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 1996 och utvidgat 2009

Areal: 11 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Älgberget ligger 1 mil norr om Norberg. Kör väg 270/69 mot Hedemora. Kör 13 kilometer. När du ser skylt "Olofsfors 3" fortsätt i cirka 170 meter. På vänster sida finns en grusväg med bom. Det finns ingen parkering. Följ vägen i 3 kilometer. Vid vändplan finns det en stig som går 800 meter fram till reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss