Valstasjön – med en skog som bjuder in till lek

Texten kommer att uppdateras inom kort. Fram tills dess kan du hitta mer information om området i Beslut och skötselplan för Valstasjöns naturreservat. Länk till dokumentet hittar du i rutan "Mer information".

Valstasjön. Foto: Markus Rehnberg

En brygga vid Valstasjön. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Det finns många stigar och leder i området. Närmast bebyggelsen i den västra delen är det upplagt för lek.

Naturen

Valstasjön har en centralplats i naturreservatet. I sjön förekommer växten spetsnate på en av få platser i länet.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, t.ex. block och hällmark
 • medvetet skada växter, svampar och djur
 • göra upp eld annat än på av Hallstahammars kommun anvisad plats
 • ställa upp husvagn eller husbil utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg och p-plats
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida eller cykla annat än på anvisade stigar/vägar/områden
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt. Med tillfälligt avses en tidsrymd om högst 6 månader

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Hallstahammar

Skyddat år: 2020

Areal: 74,4 hektar

Förvaltare: Tekniska nämnden, Hallstahammars kommun