Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tängsta – gammal och omväxlande skog

I Tängsta kan du ströva bland gamla grova tallar och mjuka mossmattor. Här finns sällsynta lavar, svampar, insekter och fåglar som alla vill ha gammal skog för att trivas. Plocka gärna med dig av de bär och matsvampar som växer i området. Det finns inga markerade stigar så du får uppleva naturen genom att välja dina alldeles egna vägar i reservatet.

Stenblock och stenar med grön mossa på, skog i bakgrunden.

Foto: Länsstyrelsen

Friluftsliv

I Tängsta får du uppleva vildmark och ett omväxlande landskap. För att snabbt komma in i området kan du gå längs den mindre skogsvägen som leder dig in till mitten av naturreservatet. Sen får du ta dig fram på de omarkerade stigar som älgar, rådjur och andra djur har hjälpt till att trampat upp genom åren. Längs Gertrudbäck kan du se spår gjorda av bäver. Här har de byggt en damm och en del av skogsområdet har blivit översvämmat. Under sensommar och höst kan svamp- eller bärkorgen fyllas med det som skogen bjuder på.

Har du tur kan du se spår av kolbottnar. Det är rester efter de kolmilor där träkol tillverkades en gång i tiden. Kolet användes vid den järnframställning som bedrevs i traktens många hyttor, järnbruk och smedjor. 

Naturen

Tängsta erbjuder ett omväxlande landskap. Här finns en blandning av torra hällmarker, fuktig blandskog och små myrar. Vitmossen som ligger i den södra delen av området är områdets största myr. Här växer gamla tallar och luften fylls av en stark doft från skvattram. Skogen i området har fått stå orörd under lång tid och träden är gamla. Här trivs många djur, växter och svampar som annars har svårt att klara sig i dagens brukade skogslandskap. På granar som har dött och ligger på marken växer de ovanliga svamparna ullticka och gränsticka. Under försommaren fylls skogen av fågelljud och i Tängsta trivs till exempel tofsmes, duvhök, sparvuggla, järpe, spillkråka och tretåig hackspett. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • föra cykel annat än på befintliga skogsbilvägar,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur (evertebrater),
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 • anordna skyttetävling, orienteringstävling eller träning därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Köping

Skyddat år: 1996

Areal: 200 ha

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Tängsta ligger 8 kilometer norr om Köping. Kör på väg 250 mot Kolsva från stora rondellen centralt i Köping. Sväng höger i nästa rondell och följ skylt mot "Munktorp". Kör cirka 1,1 kilometer på Ringvägen. Sväng vänster vid skylt "6 Odensvi". Kör 6,3 kilometer. Kör rakt i korsningen, mot skylt "17 Lisjö". Kör 2 kilometer och sväng vänster i kurvan innan ladugården på vänster sida. Kör på en mindre grusväg i cirka 3 kilometer. Du kan parkera när du kommer fram till en vändplan där det finns en informationstavla.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss