Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kolpelle – gammal granskog med hängande lavar 

I Kolpelle möts du av en skog med gamla granar. Lavarna som hänger ner från trädens grenar ger en känsla av att gå omkring i en riktig trollskog. I skogen lever flera ovanliga skalbaggar, som får passa sig för att inte bli uppätna av den tretåiga hackspetten.

Granskog, en trädstam ligger på marken.

Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Här får skogen växa fritt och det är länge sedan det skedde något skogsbruk. När du promenerar mellan granarna med sina hängande lavar är det lätt att fantisera om både skogsrån och troll. I området går det också att hitta spår av en gammal kolbotten. En kolbotten är en rest från när kol tillverkades i kolmilor i skogen. Kanske är det därifrån som området fått sitt namn?

Naturen

Skogen består av gamla granar och tallar och många av dessa träd är över 120 år gamla. Lavarna som växer från grenarna är sorter som skägglav, tagellav och garnlav. På trädens stammar är det vanligt att det växer tickor. Det är särskilda svampar som lever på just trädstammar, som till exempel blackticka och rosenticka. I de fuktigare markerna växer lövträd som klibbal och glasbjörk. Det finns också gott om döda träd, som insekter och svampar hjälps åt att bryta ner. Bronshjon och stekelbock är två ovanliga skalbaggar som trivs här, precis som den ovanliga fågeln tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta,
  • göra upp eld,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter,
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 1994

Areal: 26 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Kolpelle ligger 1,8 mil norr om Sala. Kör från rondellen vid Lärkans sportcenter i Sala. Följ skylt "Saladamm". Kör cirka 900 meter på Silvermyntsgatan. Sväng vänster vid skylt "Saladamm" och kör över järnvägen. Kör 18 kilometer. Sväng höger vid skylt "2 Kolpelle". Kör grusvägen i cirka 3,3 kilometer. På vänster sida finns en skogsväg som leder till reservatet. Här finns en vägbom där du får lämna bilen. Från bommen är det cirka 600 meter fram till reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss