Jobba hos oss

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.

Vi gör nytta i samhället

Vi har regeringens uppdrag att stärka och utveckla hela Västmanland. Genom vårt breda ansvarsområde och vår expertis och sakkunskap jobbar vi för länets bästa samtidigt som vi strävar efter att nå de globala målen i Agenda 2030. Vi har ett helhetsperspektiv och arbetar med områden som energi och klimat, beredskap, social hållbarhet, hotade arter, miljö och vatten. Hos oss får du chansen att bidra i avgörande frågor för vår framtid.

En hållbar arbetsplats

För oss är det viktigt att du som medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och kunna förena arbete och privatliv. Att hitta en balans i livet helt enkelt. Därför erbjuder vi distansarbetsavtal, flexibla arbetstider och bra förmåner när det gäller semester, familj, hälsa och sjukvård. Vi ser också kompetensutveckling, friskvård, medarbetarskap och ett nära ledarskap som självklara ingredienser i en hållbar arbetsmiljö. Genom bredden som finns i vår verksamhet har du också möjlighet till ett kontinuerligt och livslångt lärande.

Vi tar ansvar som arbetsgivare

Vi erbjuder dig:

 • Flexibla arbetstider.
 • Kontor på gångavstånd från centralstationen.
 • Möjlighet att arbeta upp till 49 procent av arbetstiden på annan plats än kontoret.
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på din ålder.
 • Möjlighet att löneväxla för att till exempel få fler semesterdagar och en ökad pensionsavsättning.
 • Några lediga halvdagar per år i samband med röda dagar.
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid.
 • Friskvårdsbidrag på totalt 2 000 kronor per år.
 • Föräldrapenningtillägg på 10 procent utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut.
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år.
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel.
 • Medarbetardagar med föreläsningar och friskvårdsaktiviteter tillsammans med dina kollegor.

"Det bästa med att jobba här är att..."

Hur ser en vanlig dag ut här på Länsstyrelsen i Västmanlands län? Och vad tycker våra medarbetare om sitt jobb? Här får du möta några av dem!

En kvinna i ljus skjorta står i en trappa, tittar in i kameran och ler.

Zandra Camber, klimathandläggare

Här delar Zandra Camber, klimathandläggare, med sig av sin bild av hur Länsstyrelsen i Västmanlands län är som arbetsplats.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag jobbar med klimatanpassning. Klimatanpassning handlar om att anpassa ekosystem och samhälle till de effekter som kommer av de klimatförändringar som vi ser redan idag och som kommer i framtiden. Jag stöttar kommunerna i länet med frågor om klimatanpassning. Jag ordnar till exempel utbildningar och förser dem med underlag. Jag jobbar också med att vi själva här på Länsstyrelsen ska klimatanpassa oss på bästa sätt i vårt eget arbete.

Sedan jobbar jag med en hel del andra saker också. Jag är bland annat med i projektet LIFE IP Rich Waters projekt där vi tittar på kopplingen mellan klimatrisker och förorenade områden ur ett vattenperspektiv.

För att summera vad jag gör så är det mycket arbete framför datorn, många möten, nätverkande, föreläsande och en hel del läsande.

Vad har du för bakgrund?

Jag är född och uppvuxen i Västerås. Efter studenten pluggade jag på Stockholms universitet där jag tog en magisterexamen i biologi, en kandidatexamen i kemi och en lärarexamen. Våren 2007 gjorde jag praktik under mina biologstudier och då var jag faktiskt en halv termin här på Länsstyrelsen. Så när jag började jobba här 2021 så kändes det lite som att komma hem igen.

Jag har fortsatt att utbilda mig vid sidan av jobbet och har kompletterat med kurser inom samhällsplanering, energi och GIS.

Innan jag kom hit till Länsstyrelsen jobbade jag länge på Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, då som energi- och klimatrådgivare. Och innan dess var jag på Sala-Heby Energi.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på Länsstyrelsen Västmanland?

Vi har ju förmånen att kunna jobba hemifrån vissa dagar, men jag är mest inne på kontoret. Då kommer jag hit vid åttatiden på morgonen. Jag kollar alltid mailen först. Sedan brukar dagen kantas av olika möten. Är det en dag som jag föreläser så upptar det större delen av arbetstiden. Sedan hinner jag självklart med att luncha, fika, busa och prata med mina fina kollegor.

Vad tycker du är det bästa med att jobba här?

Det är nog den spännande diversiteten av frågor. Det finns en otrolig spännvidd och väldigt mycket att lära. Jag känner att jag går till jobbet och utvecklas som människa och kunskapsmässigt. Att jag sedan får jobba med frågor som knyter an till min utbildning och där jag känner att jag verkligen bidrar till en hållbar utveckling känns fint i hjärtat.

Det är en arbetsplats som är generös när det gäller kompetensutveckling och friskvård. Jag är till exempel med i en grupp där vi rider en timme varannan vecka på en ridskola i närheten. Det sätter verkligen en guldkant på jobbet!

Jag uppskattar också alla trevliga och kompetenta kollegor, där flera har blivit mina vänner även utanför jobbet.

Jag känner att detta är en arbetsplats som vill se mig utvecklas och trivas och där jag får jobba med spännande och utmanande frågor.

En man med ljus skjorta och svarta glasögon tittar in i kameran och ler.

Daniel Gamboa-Esquivel, utvecklingsledare samhällsskydd och beredskap

Här delar Daniel Gamboa Esquivel, utvecklingsledare samhällskydd och beredskap, med sig av sin bild av hur Länsstyrelsen i Västmanlands län är som arbetsplats.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag jobbar som utvecklingsledare inom enheten för samhällsskydd och beredskap, så de frågor jag jobbar med berör samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en mastersutbildning inom internationell krishantering och fredsbyggande från Umeå universitet och min grundutbildning är inom internationell kris- och konflikthantering, IKK. Annars har jag jobbat med integrationsfrågor, både på kommun och här på Länsstyrelsen. Innan det jobbade jag två år i utlandet med FN i Colombia och sedan med lokala och regionala NGO:s (non-governmental organization).

Hur ser en vanlig dag ut för dig på Länsstyrelsen Västmanland?

Det är lite olika, men exempelvis i tisdags var en väldigt rolig dag när vi åkte till Arboga på studiebesök på Arboga robotmuseum där vi fick en jättefin genomgång av Arbogas historia kopplat till totalförsvaret. Sedan åkte vi till Combitech och fick en föreläsning av deras vd om näringslivets roll i totalförsvaret. En standarddag innebär annars för det mesta att jag sitter och planerar övningar, möten och samverkansaktiviteter, ibland internt med våra kollegor på Länsstyrelsen och ibland tillsammans med andra aktörer. Och så ibland är det vanligt administrativt statligt tjänstejobb vi gör.

Vad tycker du är det bästa med att jobba här?

Det bästa är mångfalden av uppdrag vi har. Det är så brett det vi gör och samtidigt nischat. Det är allt från inventering av skyddade arter till elfiske till naturvårdsbränningar till hantering av pandemier till att nå ut med samhällsviktig information till allmänheten. Men sen är det också medarbetarna och kollegorna. För att kunna gör allt det här behöver vi ha väldigt kunniga kolleger, vilket vi har. Jag tycker också att vi har väldigt inspirerande kollegor. Tillsammans skapar vi en väldigt rolig arbetsplats.

Man har också ganska bra förmåner som statligt anställd på Länsstyrelsen, som lite fler semesterdagar än om du till exempel jobbar kommunalt. Det finns andra förmåner också: betalda läkemedel, friskvårdspeng, friskvårdstimme. Det finns mycket godsaker!

En kvinna i svart blus med vita prickar tittar in i kameran och ler.

Sara Adamsson, arkivarie

Här delar Sara Adamsson, arkivarie, med sig av sin bild av hur Länsstyrelsen i Västmanlands län är som arbetsplats.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag har många olika arbetsuppgifter, som till exempel att se till att myndighetens handlingar, både de digitala och analoga blir omhändertagna på rätt sätt. Att det som ska sparas sparas, det som ska gallras gallras och att handlingarna är i tryggt och säkert förvar hos oss. Och att man hittar det man ska när man behöver det.

Jag hjälper till med utlämnanden av handlingar både internt och framför allt externt. Jag hjälper också diariet med posten och mejlen.

Vad har du för bakgrund?

Jag har pluggat kulturgeografi på Örebro universitet och sedan har jag även pluggat arkiv- och informationsvetenskap. Jag började som registrator här på Länsstyrelsen i samband med skogsbranden 2014. Det var en tillfällig anställning på tre månader på Naturvårdsavdelningen. Därefter hamnade jag på diariet och sedan fick jag möjlighet att studera till arkivarie samtidigt som jag jobbade.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på Länsstyrelsen Västmanland?

Dagarna varierar! Då vi bara har en arkivarie på Länsstyrelsen brukar jag få vara rådgivare till kollegor i huset i diverse arkivfrågor. Dagarna består också en hel del av utlämnanden av handlingar och letande i arkivet. Vissa dagar har jag hand om Länsstyrelsens offentliga e-post. Jag bevakar den och registrerar allt som kommer in och kollar våra e-tjänster om det har kommit in några överklaganden.

Det som är roligt med arkivet är att vi har haft i princip allt hos oss på Länsstyrelsen en gång i tiden. Om man får en fråga så kan man aldrig svara nej direkt, för vi kan ha haft den hos oss även om vi inte har ansvar för den nu. Vi hade till exempel länspolismästaren hos oss och körkortshanteringen. Det är spännande, för Länsstyrelsen är en verksamhet som har förändrats. Det har försvunnit och tillkommit delar.

Förr var det mer papper, men nu är det istället mer och mer digital arkivering. Det handlar om arkivvård på ett annat sätt. De digitala handlingarna är fortfarande lika värdefulla som pappershandlingarna.

Vad tycker du är det bästa med att jobba här?

Att det är så mycket spännande människor som jobbar här. Det är så mycket blandade kompetenser och många ”nördar” - på ett bra sätt. Jag gillar det och att det är så varierande och att man har ganska stort utrymme att utvecklas. Jag gör ju inte samma sak som jag gjorde när jag började här, utan har fått flera ansvarsområden. Jag har fått jobba lite nationellt och jag har suttit i kontrollgruppen i två val också. Det står aldrig still. Man står aldrig och trampar på samma ställe.

En man med blå skjorta och grå kavaj tittar in i kameran och ler.

Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig i jämställdhet

Här delar Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig i jämställdhet, med sig av sin bild av hur Länsstyrelsen i Västmanlands län är som arbetsplats.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag jobbar med tre politikområden: jämställdhet, mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Länsstyrelsens uppdrag är att vi ska genomföra regeringens politik på regional nivå. Bland annat ska de jämställdhetspolitiska målen få genomslag i länet. Vi ska med andra ord göra hela Västmanland mer jämställt. När det gäller mänskliga rättigheter ska vi se till att invånarna i länet får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Så det är verkligen gigantiskt stora uppdrag!

I praktiken handlar det mycket om att samverka med länets aktörer som myndigheter, företag och civilsamhälle. Att bygga deras kapacitet och att höja deras kunskap genom till exempel utbildningsinsatser. Jag jobbar också väldigt ofta med att ge dem konkret stöd. Kan vi få länets stora aktörer att arbeta med jämställdhet och mångfald då kommer vi att närma oss de jämställdhetspolitiska målen.

Vi tar också bland annat fram regelbundna lägesbilder för att se var befinner vi oss just nu kring de tre politikområdena. Det är viktigt för att vi ska kunna mäta hur utvecklingen i länet går.

Jag jobbar också som nationell samordnare för landets alla 21 länsstyrelser kring jämställdhetsfrågan. Och sist, men inte minst, har jag i uppdrag att jobba med dessa frågor internt där målet är att vi ska jämställdhetsintegrera Länsstyrelsens egen verksamhet.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en lärarexamen som grund. När jag jobbade på en skola i Falun var det en kommundoktorand där som hade utvecklat ett utbildningskoncept där alla lärare skulle ”få på sig jämställdhetsglasögon”. Det var egentligen där min jämställdhetsresa började och jag började plugga genusvetenskap, gick en handledarutbildning och coachade lärarkollegor. Min första heltidstjänst inom jämställdhet var på Länsstyrelsen i Örebro. Efter det gick jag till Mälardalens högskola (nu universitet) för att jobba med deras jämställdhetsintegrering. Sen blev jag headhuntad till Sveriges kommuner och regioner där jag utbildade chefer och politiker. Därefter startade jag ett eget utbildningsföretag och arbetade heltid med det i 5-6 år. Efter det valde jag att återvända till länsstyrelsevärlden – men då hit till Västmanland.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på Länsstyrelsen Västmanland?

Det blir mycket att jag sitter vid datorn och svarar på mejl och har möten med olika samverkanspartners. Sen försöker jag vara ute så mycket jag kan och samverka, nätverka och utbilda.

Vad tycker du är det bästa med att jobba här?

Det är att det här jobbet ger mig möjlighet att få påverka både individer och strukturer. Ibland kan jag märka att polletten trillat ner hos någon annan. Att jag har påverkat en annan människas sätt att tänka och kanske till och med fått till en beteendeförändring. Det har hänt några gånger. Det är höjdpunkten.

Det här är första gången i mitt yrkesliv som jag känner att jag har ett helt team runt mig som jobbar med sociala hållbarhetsfrågor. Vi kan byta erfarenheter, ge varandra feedback och verkligen ha en teamkänsla. Det är inte många andra arbetsplatser i länet som erbjuder det kring just jämställdhetsfrågor. Det stärker min drivkraft – att vi är flera som arbetar mot samma mål.

Som anställd kan du bli krigsplacerad på Länsstyrelsen – vad innebär det?

I Sverige gäller totalförsvarsplikt, vilket innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra.

Länsledningen har beslutat att alla tillsvidareanställda medarbetare på Länsstyrelsen i Västmanlands län ska krigsplaceras på myndigheten.

Att bli krigsplacerad kan kännas främmande, men det innebär egentligen en trygghet för dig eftersom du ska fortsätta att gå till ditt jobb på Länsstyrelsen om regeringen beslutar om höjd beredskap*. Krigsplaceringen på Länsstyrelsen gör att du redan i förväg vet vad du ska göra och vart du ska ta vägen vid höjd beredskap.

*Regeringen kan besluta om höjd beredskap vid till exempel krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet.

Kontakt

Pontus Cronberg

HR-utvecklare/rekryterare

Telefon: 010-224 90 07

Paul Fogelberg

Stabsenhetschef HR

Telefon: 010-224 94 31

Maria Andersson

HR-utvecklare

Telefon: 010-224 94 68

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss