Jobba hos oss

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling inom viktiga samhällsområden. Vår vision är” I samverkan utvecklar vi det goda och hållbara Västmanland för nuvarande och kommande generationer”.

Lediga jobb i Västmanlands län

 • Projektassistent

  Din uppgift som projektassistent är att avlasta avdelningschef och experter från administrativa arbetsuppgifter. Arbetet innebär bland annat att upprätta och...
 • Vattensamordnare

  Du kommer att ansvara för utvärdering och uppföljning av resultaten från Life IP Rich Waters. Projektet följs upp på såväl kvantitativa som kvalitativa resultat...
 • Handläggare med inriktning räddningstjänstfrågor, riskhantering och krisberedskap

  Dina huvudsakliga ansvarsområden:
  • verka för att räddningstjänsten i länet utvecklas inom lagen om skydd och olyckor (LSO), krisberedskap och civilt försvar....

 • ANDTS-samordnare

  Länsstyrelsen verkar för genomförande av den nationella ANDTS-politiken (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) i länet, bland annat genom samordnandet...
 • Projektledare för arbetet med Västmanlands livsmedelsstrategi

  Länsstyrelsen har uppdraget att redogöra för och bedöma hur vi inom myndighetens ansvarsområde bidragit till målen för den nationella livsmedelsstrategin....

När vi söker nya medarbetare så listas tjänsterna här ovanför automatiskt. Är det tomt så finns det inga lediga jobb hos oss för tillfället.

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mycket och varierad kompetens. Här finns bland annat jurister, samhällsplanerare, arkeologer, statsvetare, miljövetare, ekonomer, ingenjörer, veterinärer, biologer och agronomer.

Var ska beslutet överklagas?

Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos Statens överklagandenämnd

Hur man utformar sitt överklagande m m

I skrivelsen skall du

 • tala om vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer
 • redogöra varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
 • redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med det.

Var lämnas överklagandet?

Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan nämligen då, samtidigt med ditt överklagande, sända sina handlingar till Statens överklagandenämnd, som kommer att behöva ha tillgång till dem.

Tid för överklagande

Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från det att beslutet har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan ditt överklagande inte tas upp.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer.

Länsstyrelsen returnerar normalt inga ansökningshandlingar efter avslutat rekryteringsärende. Den som önskar få tillbaka sina handlingar ska höra av sig till Personalfunktionen.

Kontakt