Jobba hos oss

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling inom viktiga samhällsområden. Vår vision är” I samverkan utvecklar vi det goda och hållbara Västmanland för nuvarande och kommande generationer”.

Lediga jobb i Västmanlands län

 • Samhällsplanerare

  Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara att handlägga översikts- och detaljplaneärenden samt energi- och bostadsstödärenden, tillsynsvägledning inom...
 • Vattenhandläggare inom arbetet med länets vattenförvaltning

  Du kommer i huvudsak att arbeta med vattenförvaltning på uppdrag av Vattenmyndighetens kansli. Det omfattar arbete med olika delar av vattenförvaltningen, men...
 • Vattensamordnare med inriktning mot juridik och miljökvalitetsnormer

  Huvuduppgift är att vara den på Vattenmyndighetens kansli som är kunnig vad det gäller att uttolka lagstiftningen som styr Vattenmyndighetens arbete och att...
 • Kommunikatör

  Arbetet som kommunikatör på Länsstyrelsen är både strategiskt och praktiskt. Du stödjer handläggare i kommunikationsfrågor och du tar fram kommunikationsplaner....
 • Sommarjobbare för fiske

  Som sommarjobbare på fiskefunktionen kommer du att arbeta med kartläggning av lek- och uppväxtområden för fisk i främst Mälaren och Hjälmaren. I arbetet ingår...
 • Länsveterinär

  Som länsveterinär är du med och verkar för ett gott smittskydd, en god djurhälsa, ett gott djurskydd och säkra livsmedel. Arbetsuppgifterna består bland annat...
 • Miljöskyddshandläggare med inriktning mot förorenade områden till avdelningen för miljö

  Du kommer i första hand att arbeta med undersökningar och åtgärder i förorenade områden där Länsstyrelsen söker och förmedlar statliga bidrag till olika...

När vi söker nya medarbetare så listas tjänsterna här ovanför automatiskt. Är det tomt så finns det inga lediga jobb hos oss för tillfället.

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mycket och varierad kompetens. Här finns bland annat jurister, samhällsplanerare, arkeologer, statsvetare, miljövetare, ekonomer, ingenjörer, veterinärer, biologer och agronomer.

Var ska beslutet överklagas?

Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos Statens överklagandenämnd

Hur man utformar sitt överklagande m m

I skrivelsen skall du

 • tala om vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer
 • redogöra varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
 • redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med det.

Var lämnas överklagandet?

Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan nämligen då, samtidigt med ditt överklagande, sända sina handlingar till Statens överklagandenämnd, som kommer att behöva ha tillgång till dem.

Tid för överklagande

Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från det att beslutet har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan ditt överklagande inte tas upp.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer.

Länsstyrelsen returnerar normalt inga ansökningshandlingar efter avslutat rekryteringsärende. Den som önskar få tillbaka sina handlingar ska höra av sig till Personalfunktionen.

Kontakt