Vinnsjömossen – upplev omväxlande natur

I Vinnsjömossen hittar du doftande myrar, gammal skog och små bergsknallar. Ta med dig något att plocka lingon och blåbär i när du gör ett besök. Under hösten kan du också lätt fylla svampkorgen. Det här är ett fint område för dig som vill uppleva stillheten och naturen.

En mosse där det växer smala tallar, solen lyser bakom tallarna.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Vill du få en varierad naturupplevelse är Vinnsjömossen platsen för dig. Här finns mossmarker, tallskogar, hällar, branter och granskogar. Vill du göra en kortare utflykt kan vi rekommendera att gå den cirka 900 meter långa stigen från parkeringen upp till rastplatsen på Bjälkberget. Sätt dig och ta en fika här och njut av stillheten.

Om du vill gå lite längre finns två markerade slingor i området: den södra är cirka 2,3 kilometer lång och går du båda blir sträckan totalt cirka 3,5 kilometer. Du kommer bland annat gå genom fuktiga myrområden som doftar av växterna odon och skvattram. Stövlar rekommenderas! Det finns mycket bär och svamp på hösten som du gärna får plocka. Vid Vinnsjömossen i norr glesnar skogen, stanna gärna till en stund och lyssna efter sång från de olika sorters fåglar som trivs här.

Naturen

Vinnsjömossen består av två mossar, Vinnsjömossen och Gräna Långmosse, med skogar runt omkring. Den lilla sjön Vinnsjön i norra delen av naturreservatet har gett sitt namn till både den omgivande mossen och hela naturreservatet. På mossarna trivs växterna odon, skvattram och pors. Det finns flera mindre kärr med björk och al och mellan dessa skjuter bergknallar upp. På ett par av höjderna, Vinnsjöberget i norr och Bjälkberget i söder, finns gamla tallskogar på hällmarkerna. Här finns också fuktig granskog där det även växer asp.

I området trivs många fåglar, både de som bara rastar här och de som stannar kvar en längre tid, till exempel trana och tofsvipa. Fåglar som gulsparv, sånglärka och tornseglare letar gärna mat på mossen och berättar om närheten till jordbruksmarken, både norr och söder om naturreservatet, då dessa fåglar vanligtvis syns där. I skogen finns också orre, tjäder och tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål som berghällar och block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • införa för trakten/området främmande växt- eller djurart/ras,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande där deltagarantalet överstiger 200 personer. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 2013

Areal: 82 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Vinnsjömossen ligger 2 mil norr om Västerås. Kör på E18 i Västerås och sväng av vid Rocklundamotet, avfart 132. Följ skyltar mot Skultuna. Kör 13 kilometer till Skultuna. Sväng höger mot skylt "Sala 28" och "Haraker 7". Kör cirka 7,6 kilometer. Sväng vänster vid skylt "5 Solinge". Följ skyltar för "Naturreservat Vinnsjömossen". Kör 5 kilometer så kommer du fram till en parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss