Tångan – gammal barrskog och skogsfåglar 

I det lilla reservatet Tångan möts du av gammal barrskog utan några anlagda stigar. Här har du möjlighet att få se hur skog ser ut som inte är påverkad av modernt skogsbruk. Har du tur kan du även få se en tjäder eller orre skymta mellan stammarna.

test

Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

Om du strosar genom skogen kanske du får syn på rådjur, räv eller några andra av skogen invånare. Förr i tiden tillverkades kol i området och än idag går det att se resterna av en gammal kolarkoja. Det var där kolaren bodde när han vaktade kolmilan. Om du är uppmärksam kan du också se förkolnade stubbar som dyker upp lite varstans. De visar att flera bränder har härjat i skogen genom åren.

Naturen

Barrskogen består framförallt av gran och tall och vissa av träden är över 120 år gamla. På en del träd finns det tickor, det vill säga svampar som växer på trädens stammar. Gräddticka är en sort som framförallt trivs på döda liggande stammar. De döda träden är också hem för andra sorters svampar och även insekter, som tillsammans arbetar flitigt med att bryta ner veden. De stora skogsfåglarna orre och tjäder håller till på markerna och har sina spelplatser här på våren.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • göra upp eld,
 • cykla eller rida annat än på befintliga skogsbilvägar,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande fåglar,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt eller affisch, snitsla spår eller anordna orienteringskontroll,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • föra motordrivet fordon i terrängen,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur. 

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2001

Areal: 72 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen