Locknäs – lövskog vid Hjälmaren 

Mellan Humlemyrsviken och Frösshammarsviken ligger Locknäshalvön, en vacker och fridfull lövskog. Besök gärna området under våren eller försommaren, då är skogen full av doftande blommor och fågelsång.

Blåsippor 6 st.

Blåsippor i Locknäs om våren. Foto: Alf Ericson

Friluftsliv

Från parkeringen leder en drygt en kilometer lång stig söderut genom skogen. Ta en skön promenad ner till Hjälmarens strand och njut av färgprakt och blomdoft! Här kan du också se gamla odlingsrösen, stenmurar och husgrunder, det är lämningar från den tid när området användes till jordbruk.

Natur

Naturreservatet består till stor del av en mer än 100 år gammal skuggig lövskog. Här växer framförallt olika lövträd, som till exempel ek, lönn, ask och alm och gamla hasselbuskar. Markens växtlighet är mycket rik, med vårblommande örter som blåsippa, vårärt, lungört, underviol och tandrot.

Mot stranden växer en fuktig och frodig skog av björk, al och asp. Den här marken kom upp över vattenytan när Hjälmarens vattennivå sänktes med ungefär en meter i slutet av 1800-talet.

I Locknäs trivs många olika arter, trots att området är litet. Särskilt värda att skydda är de många sällsynta mossor, lavar och svampar som funnit en fristad på de gamla och grova lövträden. Även flera ovanliga insekter som är beroende av gamla eller döda lövträd har hittats här, till exempel skalbaggen lundbock.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • framföra och ställa upp motordrivet fordon och släp, cykla eller rida annat än på befintlig väg eller besöksparkering,
 • tälta,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetationen i övrigt till exempel genom att insamla ved, örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras,
 • elda, med undantag för eldning i medhavd grill eller fältkök,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2015

Areal: 45 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen