Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Locknäs – lövskog vid Hjälmaren 

Mellan Humlemyrsviken och Frösshammarsviken ligger Locknäshalvön, en vacker och fridfull lövskog. Besök gärna området under våren eller försommaren, då är skogen full av doftande blommor och fågelsång.

Sju små blå blommor riktar sig mot solen.

Blåsippor i Locknäs om våren. Foto: Alf Ericson

Friluftsliv

Från parkeringen leder en drygt en kilometer lång stig söderut genom skogen. Ta en skön promenad ner till Hjälmarens strand och njut av färgprakt och blomdoft! Här kan du också se gamla odlingsrösen, stenmurar och husgrunder, det är lämningar från den tid när området användes till jordbruk.

Natur

Naturreservatet består till stor del av en mer än 100 år gammal skuggig lövskog. Här växer framförallt olika lövträd, som till exempel ek, lönn, ask och alm och gamla hasselbuskar. Markens växtlighet är mycket rik, med vårblommande örter som blåsippa, vårärt, lungört, underviol och tandrot.

Mot stranden växer en fuktig och frodig skog av björk, al och asp. Den här marken kom upp över vattenytan när Hjälmarens vattennivå sänktes med ungefär en meter i slutet av 1800-talet.

I Locknäs trivs många olika arter, trots att området är litet. Särskilt värda att skydda är de många sällsynta mossor, lavar och svampar som funnit en fristad på de gamla och grova lövträden. Även flera ovanliga insekter som är beroende av gamla eller döda lövträd har hittats här, till exempel skalbaggen lundbock.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • framföra och ställa upp motordrivet fordon och släp, cykla eller rida annat än på befintlig väg eller besöksparkering,
 • tälta,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetationen i övrigt till exempel genom att insamla ved, örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras,
 • elda, med undantag för eldning i medhavd grill eller fältkök,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2015

Areal: 45 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Locknäs ligger vid Hjälmaren, 13 kilometer söder om Arboga. Kör från den stora rondellen i Arboga mot skylt "E18 V/E20 V" mot Örebro. Sväng av vid skylt "Västermo". Kör 3 kilometer. Sväng höger vid skylt "Sickelsjö 5". Kör 7 kilometer. Sväng vänster vid skylt ”Hästnäs 7”. Kör cirka 4 kilometer mot Hästnäs. Sväng vänster vid skylt ”Locknäs 3”. Vid skylt ”Humlemyr” sväng vänster. Kör 1,7 kilometer på en mindre grusväg. Reservatets parkeringsplats ligger på höger sida om vägen, precis innan Locknäs gård.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss