Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Härsta – slottet är höjden

Här möts du av vildmark. Skogen är full av mosstäckta stenblock och det finns inga markerade stigar. Tar du dig till mitten av det lite svårtillgängliga området hittar du Slottet.

Mossklädda klippblock och stenar, granar och strilande solljus.

Slottet, en brant som ligger mitt i reservatet. Foto: Henrik Berg

Friluftsliv

I Härsta kan du uppleva en skog som andas vildmark. I reservatet finns inga markerade stigar. Här får du i stället ta dig fram på egen hand. På sensommaren och hösten finns gott om bär och svamp som du får plocka.

Mitt i naturreservatet ligger Slottet, en höjd som stupar brant mot söder och som i övrigt kantas av stora block och stenar. Den rikliga mängden av stora stenblock gör reservatet ganska svåråtkomligt, men i mer låglänta och jämna delar finns mer eller mindre tydliga viltstigar som du kan följa.

Naturen

I stora delar av området påminner skogen om sådan skog tecknad av illustratören John Bauer. Här finns högväxta granar, stenblock i stora samlingar, tjocka mosstäcken, blåbärsris och ett marktäcke där blomman linnea trivs. Många små fukt- och kärrstråk med bland annat ormbunkar och vitmossor bidrar till sagoutseendet.

I högre delar, som till exempel på Slottet, blir marken både torrare och växtligheten mer sparsam. Här trivs tallar och på marken hittar du till exempel lingon och olika slags renlavar. Här i Härsta har döda träd i ganska stor utsträckning fått stå eller ligga kvar, något som ger liv åt många ovanliga och vedlevande arter. Två exempel är svamparna kötticka och ullticka. I området trivs även spillkråkan som drar nytta av gamla eller döda träd både för att hitta föda och för att bygga bo.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta
  naturföremål såsom berghällar och block,
 • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka, gräva upp eller skada svampar, lavar, mossor, örter eller andra
  växter, med undantag för plockning av enstaka exemplar av icke fridlysta
  arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för håvning
  eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg, markerad i bilaga 1.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår, använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande där deltagarantalet överstiger 100 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2020

Areal: 36 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Härsta ligger cirka 4 kilometer öster om Saladamm. Från Saladamm åker du österut och passerar Ösby naturbruksgymnasium. Efter cirka 3,4 kilometer kommer du fram till en T-korsning där du svänger vänster. Efter ytterligare cirka 1 kilometer hittar du en mindre skogsbilväg strax norr om gården Härsta. Vägen leder dig fram till reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss