Fermansbo urskog – välkommen till trollskogen!

I Fermansbo kan du uppleva en riktig gammelskog med mjuka mossmattor och hängande lavar. Här finns också våtmarker och på vintern är det fantastiskt att glida fram på skidor över myrarna. Delar av naturreservatet brann i skogsbranden under sommaren år 2014. Här finns en stig du kan följa för att se hur branden har påverkat naturen i området.

Skog, träd i förgrunden, tre människor i bakgrunden.

Vandring i den mossklädda skogen. Foto: Ylva Granath

OBSERVERA! Just nu kan det vara svårt att ta sig fram i Fermansbo urskog. Detta eftersom väldigt många träd blåst omkull under våren och flera ligger över stigarna inne i reservatet. Arbetet med att röja stigarna kommer att pågå under året.

Friluftsliv

Välkommen till trollskogen! Här kan du vandra bland gamla träd där lavar hänger som långa skägg från trädgrenarna. På marken brer grönskimrande mossor ut sig som stora mjuka mattor. Är du intresserad av fåglar kan du se och höra både vanliga och ovanliga fåglar i skogen och på myrmarkerna. På myrarna är det vackert att åka skidor på vintern och besöker du reservatet på hösten är det lätt att fylla korgen med både svamp och bär.

I Fermansbo finns två stigar. En kortare, cirka 2,1 kilometer lång, och en något längre och mer krävande slinga som är cirka 3,6 kilometer lång. Den längre stigen går igenom den del av reservatet som drabbades av skogsbranden 2014. Bitvis är terrängen där mycket brant och stenig. En spång över Långmossen leder dig in till Hälleskogsbrännans naturreservat.

Naturen

Naturen består omväxlande av olika stora myrar, barrskogar och hällar med mossor och lavar. I vissa delar av naturreservatet är skogen mycket gammal med en genomsnittsålder på cirka 150 år! På sina ställen finns det gott om torra träd och liggande döda träd av både tall, gran och lövträd. Den gamla och döda skogen är ett trevligt hem för många olika sorters skalbaggar, lavar och svampar. Fåglar som orre, tjäder, tretåig hackspett och ljungpipare trivs både i den orörda skogen och på de öppna våtmarkerna.

Norra delen av reservatet brann i den stora skogsbranden år 2014. Spåren efter branden är mycket tydliga i området och naturen har förändrats mycket. Många träd har dött eller är döende och ligger på varandra på marken. Samtidigt återhämtar sig naturen snabbt efter en skogsbrand. Redan ett par månader efter branden började de första gröna växterna titta upp ur askan. Under de år som följer efter en skogsbrand ändrar sig naturen snabbt. Lövsly, nya växter och svampar växer upp och fåglar, insekter och andra djur flyttar tillbaka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • göra upp eld, annat än på anvisad plats
 • cykla eller rida
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för
  enstaka individer för artbestämning
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, markeringar eller permanent snitsla spår
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Surahammar och Sala.

Skyddat år: 1984, utvidgat 1992, 2007 och 2022.

Areal: 383 hektar.

Förvaltare: Länsstyrelsen.

Hitta hit

Från Ramnäs fortsätter du Bergslagsvägen norrut. Cirka 2,6 kilometer från Ramnäs svänger du höger vid skylt för naturreservat. En mindre grusväg leder fram till Fermansbo urskog.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss