Gökriksudden – fridfulla skogsdungar vid Hjälmarens strand 

Längs med Hjälmarens strand ligger Gökriksudden. Här kan du vandra på stigar genom fridfulla skogsdungar med vacker lövskog. Under våren visar sig reservatet från sin allra bästa sida. Då slår björklöven ut, hasselbuskarna blommar och marken fylls med ett hav av vitsippor, blåsippor, vårlök och svalört.

Strandkant vid en sjö, vass och träd som sträcker sig ut över vattnet.

Foto: Alf Ericson

Friluftsliv

Det finns två slingrande stigar att följa genom lövskogen. De startar vid parkeringen i naturreservatet och leder dig sedan runt området. På våren är stigarna kantade av mängder med vitsippor, blåsippor och andra vårblommor. Båda stigarna leder ner till Hjälmaren där du kan sätta dig ner för att fika och blicka ut över sjön.

Vid strandkanten trivs även bävrar, det kan du se utifrån alla träd som de har fällt. Bävrarna gnager av stammar och grenar som de lägger i högar i vattnet. Det dämmer upp vattenflödet och då uppstår det översvämningar. Ett ställe där du kan se det är där Borsjöbäcken mynnar ut i Hjälmaren.

Naturen

Naturen består till största delen av skogsdungar med lind, alm och ek. I området finns gott om döda träd och riktigt gamla ekar och lindar. De döda och döende träden är viktiga livsmiljöer för en mängd ovanliga lavar och insekter, som laven parknål och insekterna bålgetingkortvinge och mögelbagge. Även hackspettar trivs här. De hittar insekter att äta och kan bygga bo i de gamla trädstammarna. Större djur som också trivs här är kronhjort, älg och vildsvin.

Området närmast stranden är påverkat av att Hjälmarens vattennivå sänktes med drygt en meter på 1800-talet. Det innebar att mark som tidigare stått under vatten torkade upp och att en strandskog började växa. Idag växer det olika typer av lövträd här, som björk, asp och al. Längs de grunda stränderna växer vass. Om du kommer hit tidigt på våren kanske du får syn på gäddorna som leker i vassen.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada markytan eller naturföremål,
 • göra upp eld annat än på av Länsstyrelsen anvisad plats,
 • framföra motordrivet fordon,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • avsiktligt störa djurlivet, till exempel klättra i boträd,
 • skada levande eller döda träd och buskar,
 • skada vegetationen, till exempel genom att insamla hela eller delar av örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla eller bortföra insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2008

Areal: 51 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen