Lindholmen – fågelsång under trädkronorna

Granne med Mälaren hittar du naturreservaten Ekholmen, Häggholmen och Lindholmen. De består av tre betesmarker som sticker upp som öar i det omgivande odlingslandskapet. Här finns många fina gamla träd och vackra blommor.

Betesmark med träd, ett träd är dött.

Betesmark med gamla träd. Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

I hagarna växer gamla ekar, lindar och rönnar, och många vackra blommor. På våren brer vitsippa och vårlök ut sig i vita och gula mattor på marken. Ta gärna med fikakorgen och sätt dig i någon av gläntorna mellan träden och lyssna på fåglarnas kör. Här betar kor, får och hästar för att hagarna inte ska växa igen av buskar och sly, så kom ihåg att stänga grinden efter dig så att djuren inte smiter ut!

Naturen

I naturreservatet finns många riktigt gamla lövträd som har hål i sina stammar och träd som har dött och ligger kvar på marken. I och på sådana träd finns vissa insekter, lavar och svampar som inte trivs någon annanstans. Ett exempel är den sällsynta och fridlysta läderbaggen som bara vill bo i riktigt gamla lövträd. Svampen brun borstticka är så ovanlig att den bara finns här och på några få andra ställen i Sverige.

Variationen med gamla träd, olika sorters buskar och närheten till Mälaren gör att många olika fåglar trivs här, som till exempel vaktel, näktergal och törnsångare.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • cykla eller rida,
 • skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
 • fånga, döda eller bortföra djur och insekter, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • göra upp eld.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd att:

 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Hallstahammar

Skyddat år: 1962 och reviderat 2010

Areal: 20 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen