Lindholmen – fågelsång under trädkronorna

Granne med Mälaren hittar du naturreservaten Ekholmen, Häggholmen och Lindholmen. De består av tre betesmarker som sticker upp som öar i det omgivande odlingslandskapet. Här finns många fina gamla träd och vackra blommor.

Grönskande betesmark med träd varav ett av träden är dött och kalt.

Betesmark med gamla träd. Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

I hagarna växer gamla ekar, lindar och rönnar, och många vackra blommor. På våren brer vitsippa och vårlök ut sig i vita och gula mattor på marken. Ta gärna med fikakorgen och sätt dig i någon av gläntorna mellan träden och lyssna på fåglarnas kör. Här betar kor, får och hästar för att hagarna inte ska växa igen av buskar och sly, så kom ihåg att stänga grinden efter dig så att djuren inte smiter ut!

Naturen

I naturreservatet finns många riktigt gamla lövträd som har hål i sina stammar och träd som har dött och ligger kvar på marken. I och på sådana träd finns vissa insekter, lavar och svampar som inte trivs någon annanstans. Ett exempel är den sällsynta och fridlysta läderbaggen som bara vill bo i riktigt gamla lövträd. Svampen brun borstticka är så ovanlig att den bara finns här och på några få andra ställen i Sverige.

Variationen med gamla träd, olika sorters buskar och närheten till Mälaren gör att många olika fåglar trivs här, som till exempel vaktel, näktergal och törnsångare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • cykla eller rida,
 • skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
 • fånga, döda eller bortföra djur och insekter, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • göra upp eld.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd att:

 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Hallstahammar

Skyddat år: 1962 och reviderat 2010

Areal: 20 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Lindholmen ligger 1 mil söder om Hallstahammar. Kör på väg 252 från Hallstahammar mot Eskilstuna eller kör av E18 vid trafikplats Sörstafors, avfart 125. Kör på väg 252 mot skylt "Kolbäck och Strömsholm". Kör 7,5 kilometer. Sväng höger vid skylt "Munktorp och Herrskogen". Kör cirka 350 meter och sväng vänster innan järnvägsövergången. Kör förbi djursjukhuset på vänster sida. Sväng höger och över järnvägsövergången. Kör cirka 2 kilometer. Det finns en liten parkering vid höger sida av vägen.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss