Tjuvberget – gammal, orörd skog

I Tjuvberget finns både öppna hällmarker med urgamla tallar och täta, trolska granskogar. Här kan du uppleva hur skogen kan se ut när den sedan länge fått stå orörd och fått bli riktigt gammal.

En tallskog med några granar, hällar där det växer lavar och mossor.

Tjuvberget. Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Här är skogen vild, vacker och mystisk. Området är väl värt ett besök både för dig som är en inbiten besökare i naturen och för dig som bara vill ströva i en vacker miljö och sätta dig på en stock för att fika. Naturreservatet saknar markerade stigar och leder och de skogsvägar som finns är inte öppna för biltrafik. Du som besökare får ta en längre promenad för att komma hit, men du kan vara säker på att få en vacker natur-upplevelse.

Naturen

Naturreservatets skog är varierad både när det gäller trädens ålder och olika arter. Uppe på Tjuvberget finns hällmarker med gammal och gles tallskog. Här trivs svampen tallticka, som nästan bara växer på tallar som är äldre än 150 år. I sluttningen ned mot Acksjön är skogen tät och frodig och består av både gran, tall och lövträd. Här har i princip inget modernt skogsbruk bedrivits, vilket innebär att stående och liggande döda träd har fått vara kvar. På dessa växer nu flera sällsynta mossor och svampar som till exempel vedtrappmossa och stjärntagging.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  •  gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2015

Areal: 10 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen