Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tjuvberget – gammal, orörd skog

I Tjuvberget finns både öppna hällmarker med urgamla tallar och täta, trolska granskogar. Här kan du uppleva hur skogen kan se ut när den sedan länge fått stå orörd och fått bli riktigt gammal.

En tallskog med några granar, hällar där det växer lavar och mossor.

Tjuvberget. Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Här är skogen vild, vacker och mystisk. Området är väl värt ett besök både för dig som är en inbiten besökare i naturen och för dig som bara vill ströva i en vacker miljö och sätta dig på en stock för att fika. Naturreservatet saknar markerade stigar och leder och de skogsvägar som finns är inte öppna för biltrafik. Du som besökare får ta en längre promenad för att komma hit, men du kan vara säker på att få en vacker natur-upplevelse.

Naturen

Naturreservatets skog är varierad både när det gäller trädens ålder och olika arter. Uppe på Tjuvberget finns hällmarker med gammal och gles tallskog. Här trivs svampen tallticka, som nästan bara växer på tallar som är äldre än 150 år. I sluttningen ned mot Acksjön är skogen tät och frodig och består av både gran, tall och lövträd. Här har i princip inget modernt skogsbruk bedrivits, vilket innebär att stående och liggande döda träd har fått vara kvar. På dessa växer nu flera sällsynta mossor och svampar som till exempel vedtrappmossa och stjärntagging.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  •  gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2015

Areal: 10 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bergby, Boberget, Ljusberget och Tjuvberget. Dessa fyra reservat ligger 2 mil norr om Sala. Kör från rondellen vid Lärkans sportcenter i Sala. Följ skylt "Saladamm". Kör cirka 900 meter på Silvermyntsgatan. Sväng vänster vid skylt "Saladamm" och kör över järnvägen. Kör 22 kilometer så ligger reservaten ett par hundra meter in i skogen på höger sida av vägen. Reservaten har ingen parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss