Grevensberg – ett litet fyrkantigt skogsområde

Inte mycket större än fyra fotbollsplaner är det lilla rektangulära naturreservatet Grevensberg. Men om du kommer hit för att spela fotboll, då har du kommit helt fel. Här finns nämligen en gammal skog du får vandra i, men den tar snabbt slut. Om du går sakta kanske du får höra gransångaren på våren.

Granskog, liten stig mellan träden, mossa på marken.

Stigen och skogen i Gråtbron. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Här finns en 200 meter lång stig som leder dig rakt igenom området, men det går bra att gå bredvid stigen eftersom träden växer glest och har inte så många låga grenar eftersom det är mycket tall i området. Om du fick möjlighet att titta på reservatet från ovan skulle du tydligt se dess gränser. All omgivande skog har nämligen avverkats och planterats igen i senare tid. Kvar står skogen i Grevensberg som är mycket högre och äldre.

Naturen

I Grevensberg växer tall och gran, men även lite vårtbjörk och sälg. Sälgen som blommar tidigt om våren är en viktig källa till näring för många av de bin och humlor som vaknar tidigt om våren. I sälgen finns ibland vårens första gransångare, en liten gråbrun fågel som tar för sig av de nyvakna insekterna. I Grevensberg har inget skogsbruk bedrivits sedan början av 1900-talet. Skogen har lämnats att rå om sig själv. Det innebär att det finns en hel del döda träd i reservatet, både som liggande trädstammar och som gamla torra och barklösa tallstammar. På de döda träden trivs en mängd olika svampar, mossor och insekter, till exempel grön sköldmossa.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • cykla,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga och samla in ryggradslösa djur (evertebrater).

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 1937

Areal: 2 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen