Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grevensberg – ett litet fyrkantigt skogsområde

Inte mycket större än fyra fotbollsplaner är det lilla rektangulära naturreservatet Grevensberg. Men om du kommer hit för att spela fotboll, då har du kommit helt fel. Här finns nämligen en gammal skog du får vandra i, men den tar snabbt slut. Om du går sakta kanske du får höra gransångaren på våren.

Granskog med en liten stig mellan träden. Det är mycket mossa på marken.

Stigen och skogen i Grevensberg. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Här finns en 200 meter lång stig som leder dig rakt igenom området, men det går bra att gå bredvid stigen eftersom träden växer glest och har inte så många låga grenar eftersom det är mycket tall i området. Om du fick möjlighet att titta på reservatet från ovan skulle du tydligt se dess gränser. All omgivande skog har nämligen avverkats och planterats igen i senare tid. Kvar står skogen i Grevensberg som är mycket högre och äldre.

Naturen

I Grevensberg växer tall och gran, men även lite vårtbjörk och sälg. Sälgen som blommar tidigt om våren är en viktig källa till näring för många av de bin och humlor som vaknar tidigt om våren. I sälgen finns ibland vårens första gransångare, en liten gråbrun fågel som tar för sig av de nyvakna insekterna. I Grevensberg har inget skogsbruk bedrivits sedan början av 1900-talet. Skogen har lämnats att rå om sig själv. Det innebär att det finns en hel del döda träd i reservatet, både som liggande trädstammar och som gamla torra och barklösa tallstammar. På de döda träden trivs en mängd olika svampar, mossor och insekter, till exempel grön sköldmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • cykla,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga och samla in ryggradslösa djur (evertebrater).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 1937

Areal: 2 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Grevensberg ligger 1,2 mil nordöst om Norberg. Kör cirka 12 kilometer på väg 68 från Norberg mot Gävle/Avesta. Sväng vänster vid skylt "Bjurfors". Kör 100 meter på grusvägen, som även är Bruksleden. Det finns ingen parkering, du får stå utmed vägkanten. Gå Bruksleden som är på vänster sida av vägen. Efter cirka 200 meter delar sig stigen och Bruksleden går åt höger. Du fortsätter istället på den andra stigen och efter 280 meter så kommer du fram till den södra delen av reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss