Kalvholmen – djungellik lövskog

På Kalvholmen är skogen tät och frodig. Här finns gott om gamla lövträd som får leva och dö i naturens egen takt, utan inblandning av människan. Det gör holmen till ett riktigt paradis för ovanliga skalbaggar och lavar. Du som har tillgång till båt kan besöka Kalvholmen.

Närbild på en trädstam med en vit stjärna och ett vitt band är målat på.

Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

På Kalvholmen finns inga stigar eller anordningar för besökare. Marken är stenig och blockrik och det är svårt för människor att ta sig fram i den täta skogen. De som trivs bäst i naturreservatets skog är insekter, fåglar, lavar och svampar.

Naturen

Holmen är helt täckt av skog och det är lövträden som sticker ut, särskilt de stora gamla lindarna. Det stora antalet stående och liggande döda träd som finns kvar visar att skogen har fått utvecklats i egen takt och inte har avverkats på länge. Namnet Kalvholmen berättar ändå att ön längre tillbaka i tiden var mycket öppnare och att det växte gräs här, och att ön användes som betesmark.

Skogar med gamla lövträd är ovanliga i denna del av landet. Det gör att de växter och djur som inte kan överleva i de rationellt brukade skogarna som är vanligast här, kan få en fristad på Kalvholmen. I de gamla lindarna finns många mistlar, Västmanlands landskapsblomma. Ett stort antal hotade och ovanliga insekter lever hela eller delar av sitt liv i de gamla levande eller döda träden, till exempel lindplattbagge, lindbarkbagge och ekträdlöpare. De mycket sällsynta lavarna dalmatinerfläck och savlundlav har också hittats på ön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • skada eller förstöra berghällar (till exempel genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription eller liknande),
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter samt att insamla ved till exempel i form av torrgrenar,
 • plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller svampar,
 • insamla insekter,
 • avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur,
 • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller genom fotografering på nära håll av boplats,
 • framföra motordrivet fordon på såväl land som is,
 • tälta,
 • mer än ett dygn upplägga eller förtöja båt. Detta förbud gäller även husbåtar,
 • göra upp eld utomhus,
 • anordna snitslade spår,
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller liknande,
 • medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1981

Areal: 38 hektar (20 hektar land och 18 hektar vatten)

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Kalvholmen ligger i Mälaren 1,5 mil söder om Västerås. Du behöver egen båt för att åka hit.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss