Stora Hoberget – svartbrända träd och kala hällar

Stora Hoberget är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. Här kan du se hur dramatiskt naturens krafter har ändrat landskapet. Den gamla skogen drabbades hårt av branden och många döda eller döende träd ligger huller om buller på marken.

Utsikt från ett berg över brända träd och kalbrända hällar.

Stora Hoberget tre år efter skogsbranden. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Här kan du följa hur ny grönska växer fram i skogen bland kala klippor och svarta, sotiga träd. Många träd har fallit omkull, andra står upp som svartbrända pelare. Här finns inga anlagda stigar och det kan vara svårt att ta sig fram bland alla kullfallna träd som finns i området. Sätt på dig ett par stövlar eller kängor och upplev den kala naturen på nära håll. Om du tar dig upp på det branta Hoberget får du en fantastisk utsikt över omgivningen. Tänk på att vara försiktig när du besöker området! Träd och grenar faller lättare i den branddrabbade skogen jämfört med i en vanlig skog – särskilt om det blåser.

Naturen

Skogsbranden år 2014 var våldsam och intensiv och skogen i naturreservatet brann mycket hårt. En del av träden har fallit omkull medan många står kvar som svartbrända pelare. De få träd som överlevde branden finns i kanten av Gråsmossen som ligger i den östra delen. Branden var så intensiv att mycket av marktäcket brann upp och lämnade klippor och stenar helt fria från mossa och jord.

Samtidigt återhämtar sig naturen snabbt från en skogsbrand. Redan året efter skogsbranden började de första gröna växterna titta upp ur askan. Under de närmaste åren efter en skogsbrand ändrar sig naturen snabbt och nya träd och buskar börjar växa upp. Djur och svampar hittar nya hem och om 100 år kommer storskogen åter att växa här, medan de flesta spåren från branden kommer att vara försvunna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • göra upp eld,
 • cykla eller rida,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla växter eller svampar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller andra markeringar, eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • ta med okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • ändra florans eller faunans sammansättning genom införande av för området nya arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 2007

Areal: 86 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Stora Hoberget ligger cirka 1,5 mil sydost om Norberg. Kör på väg 68 från Norberg mot Örebro. Sväng vänster vid skylt "Sala" till väg 256. Kör cirka 16 kilometer. Sväng höger vid skylt "1 Korset" i Örbäck. Kör 4 kilometer tills du kommer fram till en parkering vid en vändplan.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss