Fläckebo – björkskog med risk för översvämning 

För länge sen användes markerna i Fläckebo för att skörda hö på, men för cirka 100 år sedan slutade människan att bruka marken på det sättet. Björkar började växa här istället och idag är denna björkskog en av södra Sveriges största. Skogen står i en våtmark som svämmar över regelbundet och är därför inte besöksvänlig för människor – däremot trivs både myggor och fåglar bra här!

Tätt med björkstammar.

Den täta björkskogen i Fläckebo. Foto: Länsstyrelsen

Friluftsliv

Naturreservatet består av två olika delområden. Syftet med området är att bevara björkskogen och våtmarken i orört skick och därför finns det inga stigar att följa. Det är ofta svårt att ta sig fram i skogen överhuvudtaget, eftersom området dessutom svämmas över av vatten från Svartån.

Naturen

Bland björkarna lever växter som till exempel älgört, olika typer av ormbunkar och besksöta. Även den sällsynta sumpviolen går att hitta ibland. Här finns gott om döda träd som är hem åt mängder med insekter och insekterna är i sin tur föda för många fåglar. Mindre hackspett, mindre flugsnappare och stjärtmes är några arter som går att få syn på. Även älg och rådjur är vanliga.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • tälta,
  • rida,
  • klättra i boträd,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
  • göra upp eld,
  • plocka växter eller växtdelar, levande eller döda, med undantag för bär och matsvamp,
  • samla in insekter och andra ryggradslösa djur,
  • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 1993

Areal: 78 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen