Fläckebo – björkskog med risk för översvämning 

För länge sen användes markerna i Fläckebo för att skörda hö på, men för cirka 100 år sedan slutade människan att bruka marken på det sättet. Björkar började växa här istället och idag är denna björkskog en av södra Sveriges största. Skogen står i en våtmark som svämmar över regelbundet och är därför inte besöksvänlig för människor – däremot trivs både myggor och fåglar bra här!

Svartvita björkstammar. Grönskan av nyutslagna löv kan anas i träden och på marken spirar gräs och örter.

Den täta björkskogen i Fläckebo. Foto: Länsstyrelsen

Friluftsliv

Naturreservatet består av två olika delområden. Syftet med området är att bevara björkskogen och våtmarken i orört skick och därför finns det inga stigar att följa. Det är ofta svårt att ta sig fram i skogen överhuvudtaget, eftersom området dessutom svämmas över av vatten från Svartån.

Naturen

Bland björkarna lever växter som till exempel älgört, olika typer av ormbunkar och besksöta. Även den sällsynta sumpviolen går att hitta ibland. Här finns gott om döda träd som är hem åt mängder med insekter och insekterna är i sin tur föda för många fåglar. Mindre hackspett, mindre flugsnappare och stjärtmes är några arter som går att få syn på. Även älg och rådjur är vanliga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • tälta,
  • rida,
  • klättra i boträd,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
  • göra upp eld,
  • plocka växter eller växtdelar, levande eller döda, med undantag för bär och matsvamp,
  • samla in insekter och andra ryggradslösa djur,
  • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 1993

Areal: 78 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Fläckebo ligger 1,5 mil sydväst om Sala. Från Sala centrum: Kör efter skyltar för väg 256 mot Västerås. Sväng höger vid skylt 256 "Norberg och Fagersta". Kör 3 kilometer och över väg 70. Kör 12 kilometer på väg 256. Sväng vänster mot Västerås i korsningen i Salbohed. Kör 1,6 kilometer. När du ser broräcken utmed vägen så har du den norra delen av reservatet på höger sida. Det finns ingen parkering.

För att nå den södra delen av reservatet: Fortsätt köra cirka 1,2 kilometer. Sväng höger vid skylt "Fläckebo 2". Kör 800 meter. Reservatet ligger på höger sida, cirka 300 meter från vägen. Det finns ingen parkering.

Kontakt

Avdelningen för naturvård

Telefon: 010-224 90 00