Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jönsbacken – kalkbrott med branta väggar 

Redan på 1300-talet började människorna i bygden att bryta kalk ur berget och i Jönsbacken finns tydliga spår efter brytningen i form av kalkbrott. Marken runt omkring är fuktig och rik på kalk vilket gör att vissa växter trivs extra bra här.

Sidor av ett berg i en lövskog.

Det största och tydligaste av de gamla kalkbrotten i Jönsbacken. Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

Från parkeringen går en stig som leder dig fram till spåren av tre kalkbrott. Här startade brytningen av kalk redan på 1300-talet och pågick i ungefär 400 år. Idag går det att se resterna av arbetet i form av höga, branta och nästan raka bergsväggar där kalken bröts ur berget. Kalk behövdes både till murbruk och som tillsats vid tillverkningen av järn. Väl framme vid kalkbrotten tar stigen slut, men du kan själv välja att gå vidare och upptäcka resten av naturreservatet.

Naturen

Markerna runt berget består mest av våtmarker och barr- och lövskog. Förr användes dessa marker för att skörda hö på och än idag slås gräset på vissa delar. Nu slås det inte för höets skull, utan för att hålla marken öppen så att olika arter kan få växa och trivas. Att det finns mycket kalk i marken är betydelsefullt för många växter som till exempel ormbär, ögonljus, gullpudra och Kung Karls spira. På våren kan du se tibasten blomma och ett hav av blåsippor breda ut sig på marken. Det växer också flera orkidéer här, som korallrot, ängsnycklar och den sällsynta purpurknipproten.

I skogen trivs många sorters fåglar och du kan få syn på till exempel mindre hackspett, rosenfink, svarthätta och stjärtmes. Det finns även sällsynta svampar, som rutkremlan och scharlakansvårskålen. Scharlakansvårskålen är en vacker svamp med hatten formad som en skål. Insidan av skålen är lysande röd och ger en skarp kontrast till den vita utsidan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta,
  • rida,
  • medföra okopplad hund,
  • sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller liknande anordning,
  • göra upp eld,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor och lavar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Fagersta

Skyddat år: 1985

Areal: 9 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Jönsbacken ligger 5 kilometer sydväst om Fagersta. Kör från Fagersta på väg 68 mot Örebro. Kör cirka 3 kilometer. Sväng höger vid skylt "66" och "Ludvika". Kör cirka 1,6 kilometer. Sväng höger upp på en liten, smal grusväg. Följ grusvägen i cirka 450 meter till en parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss