Matkullen – 210 meter över havet

En vandring uppför Matkullen är en upplevelse. Naturen är omväxlande med höga höjder och branta sluttningar. Uppe på det 210 meter höga berget blir du belönad med en fantastisk utsikt över Baggådalen.

Utsikt utöver skogslandskap.

Utsikt från Matkullen. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Längs Bruksleden går du genom en omväxlande natur med höga höjder och branta sluttningar, över mjuka mossor och slingrande stigar innan du når Matkullens topp. Vandringen i sig är en upplevelse med vacker natur, men kan bitvis vara svår. När du tagit dig upp på bergets topp befinner du dig 210 meter över havet och kan njuta av en fantastisk utsikt över Baggådalen. Här uppe kan du slå dig ner och njuta av utsikten.

Naturen

Naturreservatet består av bergshöjden Matkullen med skogbeklädda sluttningar. På bergets krön är det för det mesta torrt. Här är det de bara de allra härdigaste växterna och lavarna som trivs. Marken täcks av ljung, lingon och olika slags lavar. Och krönets åldriga tallar gör sitt allra bästa för att sträcka sina grenar upp mot skyn. På några av tallarna växer sällsynta lavar, som garnlav, nästlav och vedskivlav. Tillsammans med tallen växer motaggsvampen bland ljung och lingon under hösten.

På Matkullens norra och östra sluttningar är det mest gran som växer, men här finns både björk och asp. På asparna växer stiftgelélav, som annars är ovanlig i länet. På fuktiga ställen växer olika vitmossor som mjuka mattor. Här växer också mörk husmossa och kantvitmossa. På sluttningarna finns också mycket döda och döende träd. De döda träden är viktiga för en lång rad av arter. På murkna trädstammar kan du till exempel hitta grön sköldmossa och vedtrappmossa. Den sällsynta gränstickan har också hittats i området. Insekter och spindlar trivs också i de döda träden och inte sällan blir de i sin tur mat åt områdets hackspettar. Andra fåglar som trivs här är bland annat järpe och spillkråka.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller annat fast naturföremål,
 • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • rida,
 • cykla utanför befintligt stigsystem eller på stigarna i en omfattning som riskerar att ge upphov till långvarig skada,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • framföra okopplad hund,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår,
 • elda. Undantag gäller för exempelvis spritkök, gasolkök eller annan liknande utrustning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 1981, ombildat 1996 och utvidgat 2010

Areal: 21 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen