Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Matkullen – 210 meter över havet

En vandring uppför Matkullen är en upplevelse. Naturen är omväxlande med höga höjder och branta sluttningar. Uppe på det 210 meter höga berget blir du belönad med en fantastisk utsikt över Baggådalen.

Skog så långt ögat kan se. En bit bort finns en öppning i skogen där taken på ett par byggnader kan anas.

Utsikt från Matkullen. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Längs Bruksleden går du genom en omväxlande natur med höga höjder och branta sluttningar, över mjuka mossor och slingrande stigar innan du når Matkullens topp. Vandringen i sig är en upplevelse med vacker natur, men kan bitvis vara svår. När du tagit dig upp på bergets topp befinner du dig 210 meter över havet och kan njuta av en fantastisk utsikt över Baggådalen. Här uppe kan du slå dig ner och njuta av utsikten.

Naturen

Naturreservatet består av bergshöjden Matkullen med skogbeklädda sluttningar. På bergets krön är det för det mesta torrt. Här är det de bara de allra härdigaste växterna och lavarna som trivs. Marken täcks av ljung, lingon och olika slags lavar. Och krönets åldriga tallar gör sitt allra bästa för att sträcka sina grenar upp mot skyn. På några av tallarna växer sällsynta lavar, som garnlav, nästlav och vedskivlav. Tillsammans med tallen växer motaggsvampen bland ljung och lingon under hösten.

På Matkullens norra och östra sluttningar är det mest gran som växer, men här finns både björk och asp. På asparna växer stiftgelélav, som annars är ovanlig i länet. På fuktiga ställen växer olika vitmossor som mjuka mattor. Här växer också mörk husmossa och kantvitmossa. På sluttningarna finns också mycket döda och döende träd. De döda träden är viktiga för en lång rad av arter. På murkna trädstammar kan du till exempel hitta grön sköldmossa och vedtrappmossa. Den sällsynta gränstickan har också hittats i området. Insekter och spindlar trivs också i de döda träden och inte sällan blir de i sin tur mat åt områdets hackspettar. Andra fåglar som trivs här är bland annat järpe och spillkråka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller annat fast naturföremål,
 • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • rida,
 • cykla utanför befintligt stigsystem eller på stigarna i en omfattning som riskerar att ge upphov till långvarig skada,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • framföra okopplad hund,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår,
 • elda. Undantag gäller för exempelvis spritkök, gasolkök eller annan liknande utrustning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 1981, ombildat 1996 och utvidgat 2010

Areal: 21 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bruksleden går genom naturreservatet.

Matkullen ligger 1 mil nordväst om Skinnskatteberg. Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Kopparberg. Kör cirka 5 kilometer. Sväng vänster vid skylt "Kopparberg" och "Örebro". Sväng höger nästan direkt vid skylt "Kopparberg". Kör cirka 4 kilometer. När du ser den lilla björkallén på höger sida och Bruksleden på vänster sida om vägen så ska du svänga höger. Grusvägen går upp mot reservatet, men inte ända fram och det finns ingen parkering. Kör cirka 600 meter, tills du ser en informationstavla vid vägen. Därifrån är det lätt att vandra till Matkullen på Bruksledens markerade stigar.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss