Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tärna – en liten skogspärla

I Tärna är naturen varierad och vild. Bland stenblock, fuktiga sänkor och höjdryggar tronar gamla tallar och granar över skogen. Vill du göra en spännande utflykt i otämjd natur är Tärna området för dig!

Stenblock med grön mossa på, ett par trädstammar ligger ovanpå, skog.

Foto: Länsstyrelsen

Friluftsliv

Området inbjuder till spännande upptäcktsfärder i skogen. Du som besökare måste vara beredd på en strapatsrik utflykt i obanad terräng, för här finns inga markerade stigar. Det finns mycket att se och uppleva och för den som uppskattar naturens mångfald av miljöer och arter. Här kan du besöka en skog som sedan länge fått sköta sig själv utan inblandning av människan.

Naturen

I Tärna finns storskogen kvar. Här saknas spår efter sentida avverkningar och döda träd har sedan långt tid tillbaka lämnats kvar i området till glädje för växter och djur.

I de fallna stammarna, på marken och på de gamla träden myllrar det av liv. Här finns olika arter som bara trivs i gamla skogar och som knappast alls går att hitta i det omgivande skogslandskapet. Några exempel är gränsticka, vedtrappmossa och brunpudrad nållav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2016

Areal: 23 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Tärna ligger 1 mil sydost om Sala. Kör från rondellen i östra delen av Sala. Följ skyltar mot Enköping och Västerås. Kör 3,1 kilometer. Följ skylt "Enköping" och kör 9,5 kilometer på väg 70. Kör tills du passerar fartkamerorna vid skylt "Vigelshus". Fortsätt cirka 600 meter och direkt efter kurvan finns en liten väg in till reservatets parkering. Från parkeringen är det sen är det en promenad på cirka 400 meter till reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss