Tärna – en liten skogspärla

I Tärna är naturen varierad och vild. Bland stenblock, fuktiga sänkor och höjdryggar tronar gamla tallar och granar över skogen. Vill du göra en spännande utflykt i otämjd natur är Tärna området för dig!

Stenblock med grön mossa på, ett par trädstammar ligger ovanpå, skog.

Foto: Länsstyrelsen

Friluftsliv

Området inbjuder till spännande upptäcktsfärder i skogen. Du som besökare måste vara beredd på en strapatsrik utflykt i obanad terräng, för här finns inga markerade stigar. Det finns mycket att se och uppleva och för den som uppskattar naturens mångfald av miljöer och arter. Här kan du besöka en skog som sedan länge fått sköta sig själv utan inblandning av människan.

Naturen

I Tärna finns storskogen kvar. Här saknas spår efter sentida avverkningar och döda träd har sedan långt tid tillbaka lämnats kvar i området till glädje för växter och djur.

I de fallna stammarna, på marken och på de gamla träden myllrar det av liv. Här finns olika arter som bara trivs i gamla skogar och som knappast alls går att hitta i det omgivande skogslandskapet. Några exempel är gränsticka, vedtrappmossa och brunpudrad nållav.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2016

Areal: 23 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen