Gåsmyrberget – kungligt gömställe med höjdarutsikt

Gåsmyrberget höjer sig över det omgivande skogslandskapet och på bergets topp får du bra utsikt över landskapet. Längs med Bruksleden kan du följa i Gustav Vasas fotspår och kanske kan du leta dig fram till den grotta där han sägs ha vilat under sin flykt undan danskarna år 1520.

En bergssida, skog i bakgrunden.

Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Genom Gåsmyrberget går Bruksleden genom ett backigt landskap med stora nivåskillnader. På bergets topp belönas du med en fin utsikt över skogslandskapet, här kan du kan sätta dig ner och njuta av din matsäck. I bergets nordvästra sluttning finns en grotta som kallas Vasagrottan. Det sägs att Gustav Vasa ska ha stannat och vilat här under sin flykt från den danska krigsmakten år 1520. Grottan är ganska svår att hitta och är inte markerad i naturen. På berget kan du se spår efter inlandsisens avsmältning, till exempel de strängar av sten, så kallade strandvallar, som finns på bergets västra sida. Strandvallarna bildades då havets vågor slog in över Gåsmyrberget för tusentals år sedan.

Naturen

Här växer det framförallt tallar i skogen, men även gran, björk och asp. På den torra och magra marken trivs ljung och renlavar som ibland brer ut sig som tjocka frasiga mattor. Den magra marken gör också att tallarna är ganska låga. Om du fick chansen att räkna trädets årsringar skulle det visa sig att träden är mycket gamla, de äldsta tallarna är förmodligen över 300 år.

På vissa av tallarna växer talltickan, en sällsynt svamp som bara lever på riktigt gamla tallar. Där svampen växer gör den stammen porös. Det gillar spillkråkan som gärna hackar ut sitt bohål i tallstammen. När spillkråkan flyttar ut, står flera andra av skogens invånare på kö för att få flytta in, till exempel ekorre, mård och flera olika slags insekter och fåglar. Skrapar du lite försiktigt på en hålig tall kanske det är pärlugglans nyvakna blick som möter din, då hon tittar ut genom hålets öppning. På granar och aspar som har dött och sedan fallit till marken växer ibland båda de sällsynta arterna vedtrappmossa och veckticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • cykla,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga och samla in ryggradslösa djur (evertebrater).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 1946

Areal: 8 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bruksleden går genom naturreservatet.

Gåsmyrberget ligger 1 mil nordöst om Norberg. Kör cirka 8,5 kilometer på väg 68 från Norberg mot Gävle/Avesta. Sväng vänster vid skylt "Olofsfors och Andersbenning". Kör 3,3 kilometer tills du ser en informationstavla på höger sida av vägen. Det finns ingen parkering. Följ stigen på höger sida i 300 meter så kommer du fram till den södra delen av reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss