Klämsbo – naturen på cykelavstånd 

Klämsbo ligger endast fem kilometer från Kungsör. Hit tar du dig med cykel, häst eller bil. Här kan du uppleva skogen på nära håll på fina stigar, både till fots och till häst. Sätt dig ner och vila på bänken vid de stora stenblocken och lyssna efter fåglar som tofsmes, bofink och rödhake.

En svamp, lökformad uppe, som en sjöstjärna nere, växer i mossa. Jordstjärna. Foto: Ulrika Mogren

Den ovanliga svampen kamjordstjärna. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Klämsbo ligger inom cykelavstånd från Kungsörs tätort. Runt naturreservatet leder en drygt en kilometer lång strövstig. Ungefär halva denna sträcka sammanfaller med drottning Kristinas ridled. En rastplats och en bänk finns längs med stigen.

Naturen

Största delen av naturreservatet består av barrskog. Inget skogsbruk som hindrar att skogen utvecklas som en urskog får göras här. I området växer blåbär, örnbräken och liljekonvalj och på träden kan du hitta olika lavar. Här har även den ovanliga svampen kamjordstjärna hittats. En del av området består av lövsumpskog. På och i de grenar och kullfallna träd som får ligga kvar på marken trivs insekter, svampar och olika slags mossor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • rida eller cykla annat än på anvisad stig,
 • framföra motorfordon,
 • förstöra eller skada jord, berg eller sten genom att borra, hacka, rista, spränga, gräva, måla eller liknande,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt, plocka, gräva upp eller samla in växter eller växtdelar förutom bär, matsvamp och blomplockning av icke fridlysta växter för eget behov,
  sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift,
 • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet,
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • tälta,
 • göra upp öppen eld,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo, klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 2007

Areal: 6 hektar

Förvaltare: Kungsörs kommun

Hitta hit

Klämsbo ligger 2 kilometer söder om Kungsör. Kör från Kungsgatan i centrala Kungsör på väg 250 mot väg E20. Sväng vänster vid skylt "Stockholm, Eskilstuna, Norrköping och Katrineholm". Kör 2,3 kilometer. Sväng höger vid skylt "Norrköping och Katrineholm" till väg 56. Kör 800 meter. Sväng vänster. Kör 300 meter. Sväng höger vid skylt "Ljungås 3" och "Ridskola 1". Kör förbi ridskolans parkering. Kör cirka 200 meter till parkeringen på vänster sida om vägen. Följ stigen i 250 meter till reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss