Klämsbo – naturen på cykelavstånd 

Klämsbo ligger endast fem kilometer från Kungsör. Hit tar du dig med cykel, häst eller bil. Här kan du uppleva skogen på nära håll på fina stigar, både till fots och till häst. Sätt dig ner och vila på bänken vid de stora stenblocken och lyssna efter fåglar som tofsmes, bofink och rödhake.

En svamp, lökformad uppe, som en sjöstjärna nere, växer i mossa. Jordstjärna. Foto: Ulrika Mogren

Den ovanliga svampen kamjordstjärna. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Klämsbo ligger inom cykelavstånd från Kungsörs tätort. Runt naturreservatet leder en drygt en kilometer lång strövstig. Ungefär halva denna sträcka sammanfaller med drottning Kristinas ridled. En rastplats och en bänk finns längs med stigen.

Naturen

Största delen av naturreservatet består av barrskog. Inget skogsbruk som hindrar att skogen utvecklas som en urskog får göras här. I området växer blåbär, örnbräken och liljekonvalj och på träden kan du hitta olika lavar. Här har även den ovanliga svampen kamjordstjärna hittats. En del av området består av lövsumpskog. På och i de grenar och kullfallna träd som får ligga kvar på marken trivs insekter, svampar och olika slags mossor.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • rida eller cykla annat än på anvisad stig,
 • framföra motorfordon,
 • förstöra eller skada jord, berg eller sten genom att borra, hacka, rista, spränga, gräva, måla eller liknande,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt, plocka, gräva upp eller samla in växter eller växtdelar förutom bär, matsvamp och blomplockning av icke fridlysta växter för eget behov,
  sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift,
 • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet,
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • tälta,
 • göra upp öppen eld,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo, klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 2007

Areal: 6 hektar

Förvaltare: Kungsörs kommun