Rödmossen – kärr med många olika växter

Här finns flera ovanliga växter, bland annat många olika sorters orkidéer och flera olika sorters mossor. Det finns inga stigar här och det är blött, så glöm inte gummistövlarna!

En orkidé med lila blommor, närbild.

Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Rödmossen är en fantastisk plats för dig som är intresserad av växter. Här hittar du blomstrande platser med färgglada örter, knotiga lövträd och gamla tallar. Från parkeringen leder en markerad stig fram till reservatet, som du sedan får ströva omkring i på egen hand. Det är blött här, så ta på dig ett par stövlar. Det är dessutom i de blötaste områdena som de mest intressanta miljöerna och växterna finns. Om du vill uppleva växtligheten när den är som störst ska du åka hit under sommaren.

Naturen

Här finns ett av Västmanlands få så kallade extremrikkärr. Det är ett kärr där det finns höga halter av mineraler, speciellt kalk. Att det finns mycket olika mineraler i marken gör att många olika sorters växter och mossor trivs här. Rödmossen är ett av de kärr i länet som har flest olika sorters växter. I området finns orkidén knottblomster som är ovanlig i hela landet. Den har bara hittats på en plats till i Västmanland. Även orkidéer som korallrot, knärot och myggblomster växer här. Andra växter som trivs i området är bland annat kärrfibbla, snip och tätört. Kalken i marken gör att mossor som rubinvitmossa, piprensarmossa och gyllenmossa brer ut sig i området. Även flera olika skorpionmossor och den ovanliga käppkrokmossan finns här.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla över myren, cykel får bäras,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetationen i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, markering eller permanent snitsla spår.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 2017

Areal: 14 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen