Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hogsta – myrmark och gammal skog

I Hogsta möts du av gammal skog som blandas med myrar. Här kan du vandra runt och upptäcka naturen och om du kommer hit under sommar eller höst kan det finnas gott om bär och svamp som du får plocka.

En grön växt, skog i bakgrunden.

Fräken. Foto: Mårten Berglind.

Friluftsliv

Hogsta ligger inom cykelavstånd från Kungsörs tätort. Naturreservatet är uppdelat i två områden. Mellan dessa finns en väg med parkeringsplats. Här finns inga stigar så du får vandra omkring på naturens villkor. Ta med dig svampkorgen om du besöker Hogsta under sommar och höst. Det brukar finnas gott om bär och matsvamp här. Det är blött i området så gummistövlar är att rekommendera vid ett besök.

Under vintern kan vägen som leder till området vara oplogad.

Naturen

Hogsta består av myr- och skogsmarker. Landskapet är platt och saknar naturliga bäckar och vattendrag. Det gör att vatten från regn och snösmältning samlas i mindre svackor. Du hittar barrträd där marken är fast och i våtmarkerna växer björk, sälg och klibbal. Åldern på träden varierar och det finns gott om döda träd i olika stadier av nedbrytning. De döda träden är viktiga för allt från lavar, mossor och svampar, till fåglar och insekter som hittar sin mat- och boplats här. Bland lavarna kan du bland annat se brunpudrad nållav och kattfotslav. Här finns också många olika sorters mossor, till exempel vedtrappmossa, källpraktmossa och skogshakmossa. Du kan även se svamparna ullticka och gränsticka i området. Bland fåglar som trivs här kan du se tjäder och olika hackspettar som tretåig hackspett och spillkråka. På de blöta myrarna växer växterna skvattram, odon och tuvull.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld,
  • cykla eller rida,
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt, till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, markeringar eller permanent snitsla spår,
  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 2008

Areal: 60 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Hogsta ligger 2 kilometer söder om Kungsör. Kör från Kungsgatan i centrala Kungsör på väg 250 mot väg E20. Sväng vänster vid skylt "Stockholm, Eskilstuna, Norrköping och Katrineholm". Kör 2,3 kilometer. Sväng höger vid skylt "Norrköping och Katrineholm" till väg 56. Kör 1 kilometer. Sväng höger vid skylt "Råsta 1" och "Hogsta". Kör 1,1 kilometer. Sväng in vänster på en skogsväg. Efter 2 kilometer finns en vändplan att parkera vid.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss