Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kråksten – varierad skog med länets högsta vattenfall

Kråksten bjuder dig på en varierad vandring i en omväxlande och gammal bergslagsskog. Här finns platta myrar och hällmarker med kraftig lutning både uppför och nedför. Du kan även besöka Brudslöjan som är länets högsta vattenfall!

En skog med smala tallar och en vältrampad stig.

Vandringsled genom tallskog i Kråksten. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

I området finns två markerade stigar som du kan vandra på. Den ena är cirka 2,5 kilometer och den andra cirka 3,6 kilometer. Stigarna är ganska lätta att gå på, men ibland går det kraftigt uppför eller brant nedför. Länets högsta vattenfall heter Brudslöjan och ligger i den sydöstra delen av naturreservatet. För att titta på Brudslöjan får du stanna till längs Ängelsbergsvägen. Vattenfallet har en fallhöjd på fem meter och på vårarna forsar vattnet från smältande snö fram här.

Om du gör ett besök under sommaren eller hösten kan du lätt fylla korgen med både bär och matsvamp. Har du tur kan du få se en tjäder som med ett kraftigt brak lyfter från marken och flyr djupare in i skogen. Du kan också få se den tretåiga hackspetten som försiktigt hackar ut något ätbart från en döende gran. Är det mycket snö under vintern kan det vara svårt att besöka naturreservatet. Har du tur kan de djur som bor här ha trampat upp en stig åt dig. Annars kan det vara bra att ha ett par snöskor eller skidor.

Naturen

Kråksten är ett omväxlande skogsområde med gamla lövträd och gamla tallar. I söder sluttar marken brant ner mot Sundbo Dammsjö och vägen som går mellan Ängelsberg och Fagersta. Nerför branten letar sig flera mindre bäckar. Ovanför branterna växer tallar på hällmarker. I svackorna mellan hällarna finns barrskog med små myrmarker.

Här får döende och döda träd finnas kvar och brytas ned i naturens egen takt. Det gör att flera ovanliga och hotade arter trivs här, till exempel aspgelélav och vit vedfingersvamp som finns på aspar samt gräddticka och skogstrappmossa som finns på döda barrträd. En annan art som finns i området är den tretåiga hackspetten.

På några ställen i naturreservatet finns det mycket kalk i marken. Här trivs vissa växter som annars är ovanliga i trakten, som till exempel månlåsbräken, backskafting, fågelstarr och grönkulla.

En liten film om Brudslöjan

Brudslöjan är länets högsta vattenfall. Fallet hittar du intill Ängelsbergsvägen i naturreservatets sydöstra del. Parkera vid den mötesplats som finns vid Sundbo Dammsjöns östra spets. Då har du fallet på andra sidan vägen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • framföra motordrivet fordon,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • cykla eller rida,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla växter eller svampar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • fånga, döda eller bortföra djur, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Fagersta

Skyddat år: 2007

Areal: 169 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Kråksten ligger cirka 5 kilometer öster om Fagersta. Kör från Fagersta på väg 68 mot Gävle. Följ skylt "Ängelsberg" i rondellen vid järnvägsbron i Fagersta. Kör 4,8 kilometer på Knutsvägen/Ängelsbergsvägen. Kråksten ligger på den vänstra sidan av vägen. Det finns ingen parkering, men möjlighet att parkera vid kanten på den högra sidan när det kommer en liten grusväg. Fortsätter du tills du ser sjön, så finns det även en liten parkeringsficka på höger sida.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss