Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strömsholm – slott, ekar och hästar

Strömsholm är ett fantastiskt besöksmål vid Mälaren med gamla ekar, ett vackert slott och många hästhagar. Här samsas en härlig blandning av hästsport, jordbruk och friluftsliv med ett myllrande växt- och djurliv. Visste du att Strömsholm är hem för över 170 sorters växter och djur som är hotade eller missgynnade?

Strömsholms slott. Foto: Markus Rehnberg

Strömsholms slott. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Strömsholm är ett av länets mest populära besöksmål och även ett centrum för hästsporten i Sverige. Många människor kommer hit för att besöka slottsområdet och promenera runt i det vackra landskapet. I området finns flera caféer och restauranger. Naturreservatet ligger vid Mälaren och där kan du bada och åka skridskor. Strömsholm når du med buss, cykel, båt och bil.

Historia

I Strömsholm har människor bott och arbetat i flera tusen år. På åsen som sträcker sig genom naturreservatet finns flera gravfält från järnåldern som du kan besöka. I området finns också spår av äldre tiders åkrar som du kan se som små upphöjningar i marken. På 1500-talet uppförde Gustav Vasa en kungsgård med stuteri i Strömsholm och på 1800-talet fanns arméns ridskola här. Hästarna har satt sin prägel på landskapet ända fram till idag. På 1600-talet byggdes det vackra barockslottet på en holme i Kolbäcksån. I Strömsholmsområdet finns många andra byggnader kvar som visar hur människor bodde och arbetade förr i tiden.

Slottsområdet, Djurgårdsskogen och Österängen

Slottet är öppet för besök under sommaren. När slottet inte är öppet kan du gå runt i slottsparken och se de gamla träden och köksträdgården. Runt omkring slottet finns många olika vägar och stigar du kan vandra på. Bland annat finns uppmärkta stigar i Djurgårdsskogen som är 1, 2, 5 och 4 kilometer långa. Österängen svämmar över av vitsippor på våren och här kan du gå runt bland hästhinder som används vid de årliga hästsportstävlingarna.

Lagårdssjön

Lagårdssjön är en utvidgning av Kolbäcksån och här finns en utkiksplattform som kan nås med rullstol. Här kan du spana efter fåglar vid de vidsträckta strandängarna. Särskilt under vårens översvämningar rastar stora flockar med gäss, änder och vadare här.

Jordmarken

I Jordmarken finns en uppmärkt vandringsstig som är 4 kilometer lång. Du kan vandra i en hage bland riktigt gamla ekar där blomsterprakten är stor och fjärilarna fladdrar förbi.

Billingen

Här finns en 4,8 kilometer lång naturstig med informationsskyltar där du kan läsa om Billingens historia och natur. Stigen löper genom ljusa lövskogar och öppna betes-marker. De första 300 meterna av stigen leder fram till en utkiksplattform. Hit kan du ta dig med rullstol eller barnvagn. Det finns även fler stigar och spångar på Billingen. Du har goda chanser att se olika sorters fåglar i de fuktiga sumpmarkerna mellan Billingen och Sandholmarna.

Naturen

Ekarnas landskap

Det är en mäktig upplevelse att vandra runt i hagarna bland de gamla träden. Under flera hundra år var alla ekar i Sverige fredade och det var förbjudet för bönderna att hugga ned dem. Anledningen var att staten behövde ekar till att bygga skepp, som till exempel skeppet Vasa. Det kunde gå åt cirka 2 000 ekar för att bygga ett skepp! På mark som staten bestämde över, som här i Strömsholm, fick ekarna stå kvar även när förbudet slutade år 1875. Här finns unika växter och djur som är beroende av de ihåliga och många hundra år gamla träden i hagarna. Knutna till de gamla och solbelysta träden finns över 170 hotade och missgynnade arter av skalbaggar, lavar och svampar. En av de mest kända är läderbaggen. Skötseln av reservatet är inriktad på att bevara de här ovanliga arterna.

Blommor, fåglar och fisk

Många av de tidigare öppna betes- och slåtterängarna har vuxit igen till frodiga och lummiga skogar med lövträd. Här blommar blåsippor och vitsippor i stora mattor på vårarna. På strandängarna och i de vidsträckta vassområdena finns många olika sorters fåglar. Fisken asp är mycket ovanlig och leker bara på några få ställen i länet. Vid forsarna vid slottet kan du, om du har tur, få se den upp till en meter långa fisken leka på våren!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
 • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller genom fotografering på nära håll av boplats,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • rida eller cykla annat än på vägar eller särskilt anvisade stigar eller platser,
 • föra motordrivet fordon annan än på allmän väg,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • insamla mossor, lavar, vedsvampar och ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommuner: Hallstahammar, Kungsör, Köping och Västerås

Skyddat år: 1979 och ombildat 1998

Areal: 2 389 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Strömsholms ligger 6 kilometer söder om Hallstahammar. Kör på väg 252 från Hallstahammar mot Eskilstuna eller kör av E18 vid trafikplats Sörstafors, avfart 125. Kör på väg 252 mot skylt "Kolbäck och Strömsholm". Kör 7,5 kilometer. Sväng vänster vid skylt "5 Säby k:a och Slott". Kör 1,2 kilometer. Sväng vänster efter bron till en parkering.

Billingen, södra delen av Strömsholm: Kör från Strömsholms slott. Sväng höger. Kör 250 meter. Sväng vänster vid skylt "Munktorp och Herrskogen". Kör 3,5 kilometer. Sväng vänster vid skylt "4 Ullvi". Kör 1 kilometer. Sväng vänster vid skylt "4 Dåvö". Kör 2,7 kilometer. Sväng höger i T-korsningen. Kör 1,1 kilometer. Sväng vänster vid skylt "2 Billingen". Följ sen skyltar till Billingen. Avstånd från Strömsholm är cirka 10 kilometer.

Med buss: Åk med linje 32 till hållplats Borgåsund.

Busstidtabell finns på VL:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss