Strömsholm – slott, ekar och hästar

Strömsholm är ett fantastiskt besöksmål vid Mälaren med gamla ekar, ett vackert slott och många hästhagar. Här samsas en härlig blandning av hästsport, jordbruk och friluftsliv med ett myllrande växt- och djurliv. Visste du att Strömsholm är hem för över 170 sorters växter och djur som är hotade eller missgynnade?

Strömsholms slott. Foto: Markus Rehnberg

Strömsholms slott. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Strömsholm är ett av länets mest populära besöksmål och även ett centrum för hästsporten i Sverige. Många människor kommer hit för att besöka slottsområdet och promenera runt i det vackra landskapet. I området finns flera caféer och restauranger. Naturreservatet ligger vid Mälaren och där kan du bada och åka skridskor. Strömsholm når du med buss, cykel, båt och bil.

Historia

I Strömsholm har människor bott och arbetat i flera tusen år. På åsen som sträcker sig genom naturreservatet finns flera gravfält från järnåldern som du kan besöka. I området finns också spår av äldre tiders åkrar som du kan se som små upphöjningar i marken. På 1500-talet uppförde Gustav Vasa en kungsgård med stuteri i Strömsholm och på 1800-talet fanns arméns ridskola här. Hästarna har satt sin prägel på landskapet ända fram till idag. På 1600-talet byggdes det vackra barockslottet på en holme i Kolbäcksån. I Strömsholmsområdet finns många andra byggnader kvar som visar hur människor bodde och arbetade förr i tiden.

Slottsområdet, Djurgårdsskogen och Österängen

Slottet är öppet för besök under sommaren. När slottet inte är öppet kan du gå runt i slottsparken och se de gamla träden och köksträdgården. Runt omkring slottet finns många olika vägar och stigar du kan vandra på. Bland annat finns uppmärkta stigar i Djurgårdsskogen som är 1, 2,5 och 4 kilometer långa. Österängen svämmar över av vitsippor på våren och här kan du gå runt bland hästhinder som används vid de årliga hästsportstävlingarna.

Lagårdssjön

Lagårdssjön är en utvidgning av Kolbäcksån och här finns en utkiksplattform som kan nås med rullstol. Här kan du spana efter fåglar vid de vidsträckta strandängarna. Särskilt under vårens översvämningar rastar stora flockar med gäss, änder och vadare här.

Jordmarken

I Jordmarken finns en uppmärkt vandringsstig som är 4 kilometer lång. Du kan vandra i en hage bland riktigt gamla ekar där blomsterprakten är stor och fjärilarna fladdrar förbi.

Billingen

Här finns en 4,8 kilometer lång naturstig med informationsskyltar där du kan läsa om Billingens historia och natur. Stigen löper genom ljusa lövskogar och öppna betes-marker. De första 300 meterna av stigen leder fram till en utkiksplattform. Hit kan du ta dig med rullstol eller barnvagn. Det finns även fler stigar och spångar på Billingen. Du har goda chanser att se olika sorters fåglar i de fuktiga sumpmarkerna mellan Billingen och Sandholmarna.

Naturen

Ekarnas landskap

Det är en mäktig upplevelse att vandra runt i hagarna bland de gamla träden. Under flera hundra år var alla ekar i Sverige fredade och det var förbjudet för bönderna att hugga ned dem. Anledningen var att staten behövde ekar till att bygga skepp, som till exempel skeppet Vasa. Det kunde gå åt cirka 2 000 ekar för att bygga ett skepp! På mark som staten bestämde över, som här i Strömsholm, fick ekarna stå kvar även när förbudet slutade år 1875. Här finns unika växter och djur som är beroende av de ihåliga och många hundra år gamla träden i hagarna. Knutna till de gamla och solbelysta träden finns över 170 hotade och missgynnade arter av skalbaggar, lavar och svampar. En av de mest kända är läderbaggen. Skötseln av reservatet är inriktad på att bevara de här ovanliga arterna.

Blommor, fåglar och fisk

Många av de tidigare öppna betes- och slåtterängarna har vuxit igen till frodiga och lummiga skogar med lövträd. Här blommar blåsippor och vitsippor i stora mattor på vårarna. På strandängarna och i de vidsträckta vassområdena finns många olika sorters fåglar. Fisken asp är mycket ovanlig och leker bara på ett fåtal ställen i landet. Vid forsarna vid slottet kan du, om du har tur, få se den upp till en meter långa fisken leka på våren!

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
 • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller genom fotografering på nära håll av boplats,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • rida eller cykla annat än på vägar eller särskilt anvisade stigar eller platser,
 • föra motordrivet fordon annan än på allmän väg,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • insamla mossor, lavar, vedsvampar och ryggradslösa djur.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Kommuner: Hallstahammar, Kungsör, Köping och Västerås

Skyddat år: 1979 och ombildat 1998

Areal: 2 389 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen