Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Baggå – en del av Hedströmmen 

Baggå ligger precis granne med naturreservatet Klockarbo och sträcker sig utmed Hedströmmen. I Hedströmmen finns den hotade flodpärlmusslan. Området bjuder på fin natur med forsande vatten och högvuxen granskog i en brant sluttning. Här får du utforska naturen på egen hand, eftersom det inte finns några anlagda stigar att följa.

En å som flyter fram, skog på båda sidor av ån.

Hedströmmen rinner igenom naturreservatet. Foto: Carl Hanson

Friluftsliv

Från parkeringsplatsen vid naturreservatet Ormdalen kan du gå längs Ormdalsstigen till naturreservatet Baggå. Väl framme i Baggå så finns det inga anlagda stigar, så du får finna din egen väg längs det porlande vattnet. Bruksleden går längs med ån precis utanför reservatet och i den sydvästra delen gör den en liten sväng in. Det finns en rastplats vid Hedströmmen och här kan du sitta ner och fika när du lyssnar på det forsande vattnet. I området kan du se spår efter bäverns framfart i form av gnagda och fällda träd. Här finns också spår av husgrunder som tillhört ett gammalt torp.

Naturen

Det myllrar av liv i både vattnet och markerna intill. Hedströmmen är ett av länets fyra vattendrag där den hotade och fridlysta arten flodpärlmussla lever. Flodpärlmusslan kräver rent och strömmande vatten för att överleva. Den är beroende av fisken öring för att kunna föröka sig, eftersom flodpärlmusslans larver lever som parasiter på öringens gälar innan de utvecklas till musslor.

Skogen består främst av gran med inslag av björk, gråal och äldre tallar. Det finns döda träd i området, till glädje för olika insekter och fåglar som hittar både mat och boplats i  de döda träden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla, flytta sten eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetation i övrigt till exempel genom att elda död ved, plocka örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp,
  • framföra motorbåt,
  • insamla eller bortföra musslor, insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • tälta under längre tid än ett dygn på samma plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2017

Areal: 3 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bruksleden går genom naturreservatet.

Baggå ligger 1 mil nordväst om Skinnskatteberg. Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Kopparberg. Kör cirka 5 kilometer. Sväng vänster vid skylt "Kopparberg" och "Örebro". Sväng höger nästan direkt vid skylt "Kopparberg". Kör cirka 5,5 kilometer. Sväng vänster vid skylt ”Ormdalens naturreservat”. Kör cirka 2 kilometer. Det finns en parkering på vänster sida av vägen. Härifrån går du längs med Ormdalsstigen/Bruksleden i cirka 1 kilometer till naturreservatet Baggå.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss