Klockarbo – fritt fram för fåglar i öppet jordbrukslandskap

Klockarbo är ett öppet jordbrukslandskap och ligger vackert i Baggådalens övre del. I området trivs flera olika fåglar, så för dig som är fågelintresserad kan det vara värt ett besök i naturreservatet.

En åker med gräs i förgrunden och plöjd åker i bakgrunden.

Landskapet i Klockarbo. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Här möts du av ett öppet och vackert jordbrukslandskap. Det finns ingen parkering för dig som besökare, men du kan stanna till på lämplig plats utmed riksväg 233 som går genom reservatet för att spana efter fåglar. Över bygden drillar lärkor och storspovar. Både bruna och blå kärrhökar patrullerar dalen under delar av året. Vissa år kan du höra kornknarrens snäppande läte under sommaren. När du ändå är här kan du passa på att besöka naturreservaten Baggå eller Ormdalen som ligger i närheten.

Naturen

När jordbruket under 1970-talet drabbades av lågkonjunktur hotades stora områden med jordbruksmark att tas ur bruk. Detta ledde till att många marker växte igen eller planterades med skog. För att bevara några typiska jordbruksområden bildades bland annat Klockarbo och Sunnanfors naturreservat. Här finns ett småskaligt jordbruk i Hedströmmens dalgång, bestående av betesmarker och åkrar. Mot Hedströmmen finns strandkanter med skog där småfåglar kan bygga sina bon.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • göra åverkan på mark eller växtlighet till exempel genom att gräva upp örter, fälla levande eller döda träd eller skada levande träd genom att bryta kvistar,
  • framföra snöskoter eller annat översnöfordon,
  • framföra bil eller annat motordrivet fordon annat än på vägar som är upplåtna för sådan trafik,
  • ställa upp husvagn över natt,
  • tälta under längre tid än två dygn på samma plats,
  • göra upp öppen eld,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 1974

Areal: 49 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Klockarbo ligger 1 mil nordväst om Skinnskatteberg. Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Kopparberg. Kör cirka 5 kilometer. Sväng vänster vid skylt "Kopparberg" och "Örebro". Sväng höger nästan direkt vid skylt "Kopparberg". Kör cirka 6 kilometer så kommer du fram till reservatet som då ligger på båda sidor om vägen.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss