Slottsholmen – ekhage på medeltida grund

Välkommen till en grönskande plats mitt i det platta åkerlandskapet. Här hittar du gamla grova ekar, många olika blommor och ett myllrande liv av småkryp. Du kan även se grunden efter en försvarsanläggning som fanns här på medeltiden.

Blommande träd och buskar i en hage och en stenmursgrund.

Du kan se stengrunden från försvarsanläggningen i hagen. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Under de övervuxna kullarna gömmer sig stenar, tegelrester och jordvallar som finns kvar efter den försvarsanläggning som fanns här på medeltiden. Den började byggas på 1300-talet men det är oklart om den någonsin användes. På den tiden var Slottsholmen en ö i Arbogaån. På 1500-talet byggdes en byggnad i tegel ovanpå stengrunden. Namnet till trots har det aldrig funnits något slott här utan platsen har använts för bevakning eller försvar.

Om du kommer hit på våren kan du njuta av blåsippa, nunneört, vårärt och gula mattor av blommande vårlök. I backarna kan du också se blommande mandelblomma, jungfrulin och backlök. Här kan du träffa på en och annan ko som betar för att hålla landskapet öppet. Om du vill sitta och fika finns en rastplats med vindskydd alldeles utanför naturreservatet vid Arbogaån. Annars är det mysigt att lägga sin picknickfilt under de grova ekarna.

Naturen

Här finns många gamla ekar som är flera hundra år gamla. De grova ekarna med sin tjocka bark är en viktig livsmiljö för allt från lavar, mossor och svampar till fåglar och insekter som hittar sin bo- och matplats här. Flera ovanliga arter av skalbaggar finns i naturreservatet, till exempel gulbent kamklobagge, avlång flatbagge och brun guld-bagge. En del av träden är ihåliga, något som uppskattas av fåglar och fladdermöss. De använder hålen som boplatser, vilket ger ett bra skydd mot rovdjur, väder och vind. I Slottsholmen trivs bland annat skogsduva, kattuggla och dvärgfladdermus.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • tälta,
 • rida eller cykla,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 • samla in ryggradslösa djur (evertebrater),
 • snitsla spår eller anordna orienteringskontroll.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 1960

Areal: 2 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen