Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Årsbäcken – lummig lövskog längs slingrande skogsbäck

I Årsbäcken kan du vandra längs en slingrande skogsbäck där vattnet stiger och sjunker under året. I området finns lövträd och en växtlighet som är ovanlig i den här delen av länet. Här trivs även ovanligt många arter av snäckor och sniglar.

Ljus lövskog, en stening bäck i mitten av bilden.

Årsbäcken slingrar fram i lummig lövskog. Foto: Hans Nordlander

Friluftsliv

Här möts du av natur som är ovanlig i den här delen av länet. Det finns en cirka 600 meter lång stig som börjar vid parkeringen och följer den slingrande bäcken. Det finns ingen rastplats i området, men gott om kullfallna träd och stenar som du kan sitta och fika på. Ta med en korg om du besöker reservatet under svampsäsong, eftersom det brukar finnas gott om matsvamp som du gärna får plocka.

Naturen

Längs med bäcken växer skogslind som är ovanlig i den här delen av Västmanland. Här finns också träd som lönn, asp och al och buskar som hassel, skogstry och olvon. Skogen har inslag av döda träd i olika stadier av nedbrytning. De innehåller ett myller av liv, allt från lavar och svampar till insekter och fåglar. Här finns bland annat svampen aspticka som hjälper till att bryta ner träden. I skuggan under lövträden trivs snäckor och sniglar som annars är sällsynta i Västmanland. Ett 30-tal olika arter finns i området, bland annat små grynsnäckor som bara är ett par millimeter stora. De gillar den fuktiga miljön med lövträd som finns här. I området finns också växter med spännande namn som kanelros, ormbär och korallrot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • göra upp eld,
 • cykla eller rida i terrängen,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 1960 och utvidgat 2005

Areal: 24 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Årsbäcken ligger 1,5 mil sydost om Skinnskatteberg. Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Västerås. Kör cirka 9 kilometer. Sväng höger mot skylt "Kungsör och Kolsva". Följ väg 250 mot Kolsva. Kör igenom Färna och sväng vänster vid skylt "Solmyra". Kör cirka 6,2 kilometer. Då har du reservatet på vänster sida av vägen. Sväng vänster in på en grusväg. Kör cirka 2,5 kilometer till en parkering vid vägkanten.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss