Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ulvsbomuren – välkommen till vildmarken!

Bland täta granskogar, myrar och stilla sjöar får du uppleva en vacker, orörd natur och spännande platser. Här trivs många olika fåglar, både vid myrarna, sjöarna och i skogen.

En träbänk i skogsmiljö. En molnig himmel avspeglar sig i ett stilla vatten. Sikten skyms delvis av stora och små barrträd.

Bänk med utsikt över sjön Granramen. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Det finns flera vackra och intressanta platser att besöka i naturreservatet, till exempel Källdalsmossen som är en myr där många olika fåglar trivs. Vid det gamla ödetorpet Källdalen kan du se husgrunder och gamla fruktträd. I området finns sjöarna Granramen och Ulvramen. Här kan du slå dig ner vid någon av rastplatserna och ta en fikapaus med vacker utsikt över någon av sjöarna. Det finns många gnagda träd och det är spår av bävrarna som lever i och vid vattendragen. Stora delar av området är blött, så ta på dig stövlar om du vill utforska naturen på egen hand. Bruksleden passerar genom en del av naturreservatet.

Naturen

Ulvsbomuren är ett stort och varierande område med en känsla av vildmark. Här finns mörka granskogar, ljusa aspdungar, vidsträckta myrmarker och stilla sjöar. Av alla trädslag i Ulvsbomuren är asp särskilt viktig, eftersom flera ovanliga och hotade arter av svampar, mossor, lavar och insekter är helt beroende av gamla, grova eller döda aspar för att överleva. Några exempel är insekten aspvedgnagare, asphättemossa, olika slags gelélavar och svamparna veckticka och vedfingersvamp.

I området finns döda granar i olika stadier av nedbrytning. De är en viktig livsmiljö för många olika arter, allt från lavar, mossor och svampar till insekter och fåglar som hittar sin mat- och boplats i de döda träden. På våren kan du njuta av blommande växter som till exempel blåsippa, vårärt och tibast. Du som är fågelintresserad har chansen att se sångsvan, trana, storspov, skogshöns och flera olika hackspettar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • framföra och ställa upp motordrivet fordon och släp annat än på befintlig väg eller besöksparkering,
 • tälta under längre tid än två dygn,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 2017

Areal: 436 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bruksleden går genom naturreservatet.

Ulvsbomuren ligger 12 kilometer nordväst om Surahammar. Kör från Surahammar på väg 66 mot Fagersta. Sväng vänster till väg 233 vid skylt "29 Skinnskatteberg". Kör cirka 4 kilometer. Sväng höger vid skylt ”Skogsmuren”. Det finns två parkeringar.

Parkering 1: Kör cirka 1,5 kilometer. Parkeringen finns på vänster sida av vägen. Härifrån kan du följa en vandringsled till reservatet.

Parkering 2: Fortsätt 2,5 kilometer från parkering 1. Sväng vänster i korsningen. Kör cirka 1,6 kilometer. Parkeringen finns på vänster sida av vägen. Härifrån kan du följa en vandringsled till reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss