Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gullvalla – hem för ovanliga svampar 

I det lilla naturreservatet Gullvalla växer en skog av hasselbuskar, som är en perfekt plats för hasseltickan och rökpipsvampen. Dessa ovanliga svampar trivs nämligen som bäst på döda hasselstammar.

En brun skålliknade svamp i snö.

Rökpipsvamp tittar fram då vinter övergår i vår. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Gullvalla är ett mycket litet reservat som går snabbt att utforska. På våren är det vackert när vårblommorna brer ut sig på marken och hasselbuskarna börjar slå ut. Varför inte sätta dig ner och fika, så kanske du kan få syn på någon av de ovanliga svamparna som växer här?

Naturen

Området består till största delen av hassel, men här finns också andra träd och buskar som till exempel asp, lönn och skogstry. På våren blommar vitsippa, blåsippa och liljekonvalj och lite senare på säsongen slår gullvivan och trolldruvan ut. Här lever hasseltickan och rökpipsvampen, två mycket ovanliga svampar som trivs på döda hasselstammar och grenar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • sätta upp plakat, affisch, inskrift eller annan liknande anordning,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • tälta eller ställa upp husvagn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 1973

Areal: 1 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Gullvalla ligger cirka 1 mil väster om Sala. Från Sala centrum: Kör efter skyltar för väg 256 mot Västerås. Sväng höger vid skylt 256 "Norberg och Fagersta". Kör 3 kilometer och över väg 70. Kör 5,4 kilometer på väg 256. Efter en lång raksträcka står det ett rött gammalt hus på höger sida av vägen. Då kommer det 2 små vägar på vänster sida. Sväng vänster in på väg 2. (Kommer du fram till åkermarker så har du kört för långt.) När du svängt in på den lilla vägen är det cirka 400 meter till reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss