Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vargberget – vida vyer och branta sluttningar

Vargberget ligger mitt i Bergslagens största vildmark, Malingsbo-Kloten. Naturreservatet inbjuder till äventyr och upptäcktsfärd i den gamla skogen med dramatiska bergssluttningar och vacker utsikt.

Skog vid kanten av en sjö.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

I Vargberget finns riktigt gammal skog med uråldriga tallar och knotiga gamla rönnar och aspar. Terrängen är omväxlande med höjder och branta bergssluttningar. Här och var skymtar stenblock och klippskrevor fram mellan den gröna mossan. Kommer du hit på sommaren eller hösten är det lätt att fylla bär- och svampkorgen.

En cirka 500 meter lång, smal stig leder upp på Vargberget. På höjderna kan du slå dig ner för att äta din matsäck. Avsluta gärna med ett dopp i Örtjärns klara, men iskalla vatten. Vid sjöstranden finns även ett vindskydd med grillplats.

Naturen

Naturen i Vargberget består av olika typer av skogar. Här finns mörka granskogar, på höjderna ljusare tall- och granskog med mossbevuxna hällar och längs bergsbranterna finns inslag av lövträd. I de lägre delarna finns gransumpskog och en trädbevuxen myr. Skogen är oftast gammal och på flera håll kan du se barrträd som fått stå och åldras under lång tid. Här finns också döda stående och liggande trädstammar.

Här trivs vissa växter, svampar, mossor och lavar som inte finns kvar på så många platser i vårt moderna skogslandskap. Några exempel är knärot, porslinsblå spindling, vedsäcksmossa och garnlav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • utöva bergsklättring,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • tälta längre tid än två dygn,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2013

Areal: 37 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Vargberget ligger 1 mil norr om Skinnskattebergs kyrka, nära gränsen till Dalarna. Från Skinnskatteberg: Kör väg 233 mot Kopparberg. Vid väg 68, sväng först vänster sedan direkt höger och fortsätt mot Kopparberg. Vid Baggbron sväng höger vid skylt ”Viksberg 14”. Kör i ytterligare 2,4 kilometer och sväng vänster vid skylt ”Naturreservat Vargberget 4”. På höger sida finns en parkeringsplats.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss