Vargberget – vida vyer och branta sluttningar

Vargberget ligger mitt i Bergslagens största vildmark, Malingsbo-Kloten. Naturreservatet inbjuder till äventyr och upptäcktsfärd i den gamla skogen med dramatiska bergssluttningar och vacker utsikt.

Skog vid kanten av en sjö.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

I Vargberget finns riktigt gammal skog med uråldriga tallar och knotiga gamla rönnar och aspar. Terrängen är omväxlande med höjder och branta bergssluttningar. Här och var skymtar stenblock och klippskrevor fram mellan den gröna mossan. Kommer du hit på sommaren eller hösten är det lätt att fylla bär- och svampkorgen.

En cirka 500 meter lång, smal stig leder upp på Vargberget. På höjderna kan du slå dig ner för att äta din matsäck. Avsluta gärna med ett dopp i Örtjärns klara, men iskalla vatten. Vid sjöstranden finns även ett vindskydd med grillplats.

Naturen

Naturen i Vargberget består av olika typer av skogar. Här finns mörka granskogar, på höjderna ljusare tall- och granskog med mossbevuxna hällar och längs bergsbranterna finns inslag av lövträd. I de lägre delarna finns gransumpskog och en trädbevuxen myr. Skogen är oftast gammal och på flera håll kan du se barrträd som fått stå och åldras under lång tid. Här finns också döda stående och liggande trädstammar.

Här trivs vissa växter, svampar, mossor och lavar som inte finns kvar på så många platser i vårt moderna skogslandskap. Några exempel är knärot, porslinsblå spindling, vedsäcksmossa och garnlav.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • utöva bergsklättring,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • tälta längre tid än två dygn,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2013

Areal: 37 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen